Afschuw versus Loslaten Achterdocht versus Vertrouwen Bedreigingen versus Ontwikkeling Afhankelijk versus Vrijheid Bedenkingen versus Reflectie Afgunst versus Waardering Barsten versus Herstel Gemis versus Geluk Misverstanden versus Opluchting Futloos versus Drijfveer

advisering

Advisering

bemiddeling

Bemiddeling

coaching

Coaching

training

Training

 • PERSOONLIJKE EN ORGANISATIE ONTWIKKELING
 • OPTIMALISATIE
  REVITALISATIE
  RE-INTEGRATIE
  LOOPBAANORIËNTATIE


Re-integratietraject Scansense

Wat?

Scansense biedt een uniek leerconcept waarmee het menselijk functioneren kan worden geoptimaliseerd, bijvoorbeeld ter verbetering van de werkprestaties. Het biedt een meerdimensionale aanpak, waarbij op methodische wijze, via specifieke indicatoren, naar een hoger leerniveau wordt toegewerkt.

Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de ‘Mind Motive Movement Coordination’. Dat zijn de kritische succesfactoren (KSF) die, bijvoorbeeld tijdens het re-integreren, van invloed zijn op het te behalen resultaat. Des te bewuster op die indicatoren wordt ingezet, des te beter (op een steeds hoger wordend niveau) zal worden gepresteerd.

De toe te passen ‘Controle Check’ bestaat enerzijds uit Controle van de menselijke presentaties op basis van specifieke indicatoren (leer- kennis-, prestatie-indicatoren). Anderzijds staat Check voor het uitgevoerd hebben van die Controle, waaruit een bepaald resultaat blijkt. De waardering die aan het resultaat wordt toegekend, biedt nieuwe uitdagingen (progressie). Doel is het resultaat op eigen initiatief en naar eigen inzicht te kunnen bijsturen (zelfregie).
De Scansense-Controle Check stimuleert het bewustzijn.

 

Waarom?

Het verkozen motto ‘Kennis is macht, geeft meer kracht’ leidt tot de Scansense-doelstelling: “Bewust handelen”. Door bewust(er) te leren handelen vergroot de effectiviteit van het gedrag en verkleint de kans op uitval (verzuim).

Eén leerconcept, vier bouwstenen (totaal-concept):

 1. Mind: Het handelen speelt zich voor een belangrijk deel tussen de oren af.
 2. Motive: De persoonlijke agenda van betrokkenen beïnvloed de prestaties.
 3. Movement: Het in de juiste richting bewegen, vergroot de kans op succes.
 4. Coordination: Het resultaat is te optimaliseren door alle acties te regisseren.

 

Wie?

Re-integratietraject Scansense is flexibel inzetbaar (maatwerk):

In situaties waarin (nog) géén sprake is van verzuim, wordt dit leertraject in het belang van de verzuimpreventie als Revitalisatietraject Scansense aangeboden (variant zonder Re-integratieplan Scansense).
In beide gevallen sluit dit concept op de wederzijdse inspannings-verplichting van werkgeven en werknemer aan. De bijbehorende documentatie, zoals Re-integratieplan Scansense, is te benutten voor de vereiste dossieropbouw (Wet Verbetering Poortwachter).

 

Toepassingswaarde

Het unieke en beproefde Scansense-concept reduceert verzuim(kosten):

 

Welke wijze?

Tijdens het Scansense-leertraject worden betekenisgerichte en toepassingsgerichte leermethoden toegepast. Het begrijpend leren is, net als bij begrijpend lezen, een belangrijke schakel tussen theorie en praktijk. Dit kwartje kan des te eerder vallen door kennisoverdracht (kennis is macht) en oefening op het droge. Door bewuster te worden van de aanwezige (on)mogelijkheden zal het zelflerend vermogen toenemen.

 

Waarmee?

Re-integratietraject Scansense staat voor een persoonlijk leertraject (maatwerk).

Eén leertraject, vier bouwstenen (totaal-concept):

 1. Intake.
 2. Bemiddeling (optioneel).
 3. Basismodule (consults waarin theorie en praktijk aan bod komen).
  Dit traject wordt met een eindevaluatie afgesloten, waarmee bij voldoende resultaat een positief advies voor de hersteldmelding te verkrijgen is (van belang voor bedrijfsarts).
  In uitzonderlijke situaties kan de Basismodule worden opgevolgd door de Vervolgmodule (6 consults).
 4. Re-integratieplan Scansense (werkhervattingsadvies voor gehele traject, tot geprognotiseerde datum volledig herstel).

 

Waar?

 1. Intake wordt bij Scansense te IJsselstein uitgevoerd.
 2. Bemiddeling (optioneel) wordt bij de werkgever op locatie uitgevoerd.
 3. Basismodule wordt bij Scansense te IJsselstein uitgevoerd.
 4. Re-integratieplan wordt aan betrokkenen digitaal verstuurd.

 

Wanneer?

 1. Intake, 2 x 1½ uur, wordt doorgaans binnen een week na aanmelding in onderling overleg met de cliënt op kantoortijden (ma t/m vr) ingepland.
  De Intake bestrijkt ongeveer 1 week.
 2. Bemiddeling (optioneel), bijvoorbeeld 1 x 1½ uur, wordt doorgaans binnen een week na de Intake (voorafgaand aan de Basismodule) in onderling overleg met de klant op kantoortijden (ma t/m vr) ingepland.
  De optionele Bemiddeling bestrijkt ongeveer 1½ uur.
 3. Basismodule, 6 x 1½ uur, wordt doorgaans vanaf een week na de Intake in onderling overleg met de cliënt ingepland.
  De Basismodule bestrijkt ongeveer 2½ maand.
 4. Het Re-integratieplan van Re-integratietraject Scansense (werkhervattingsadvies, inclusief prognose volledig herstel) wordt doorgaans na het 1ste, dan wel 2de, consult van de Basismodule aan alle betrokkenen afgegeven.
  Het Re-integratieplan bestrijkt ongeveer 2½ maand (de duur van de Basismodule, die doorgaans benodigd is om tot volledig herstel te komen).

Dit leertraject bestrijkt in totaal ongeveer 2½ à 3 maanden.

 

Prijzen*

Re-integratietraject Scansense bestaat uit eén leertraject, vier bouwstenen (totaal-concept):

 1. Intake conform Compleet pakket € 297,-*
  Alle Pluspunten, zoals schriftelijk verslag diagnose/advies = dossierbijdrage.
  + 2 persoonlijke consults van 90 min., voor 1 persoon, incl. testen.
  Totaal 3 directe en 1,5 indirecte uren voor € 297,- : ± 4,5 = ± € 66,- per uur.
 2. Bemiddeling (optioneel):
  3-Gesprek Werkgever + Werknemer + Scansense conform Compleet pakket € 148,50*
  Alle Pluspunten, zoals bemiddeling, afstemming en verantwoording = dossierbijdrage.
  + 1 persoonlijke consult van 90 min. voor 2 personen.
  exclusief reiskosten: € 10,- starttarief en € 1,- per km volgens www.routes.tomtom.com
  Totaal 1,5 directe uren voor € 148,50 : ± 1,5 = ± € 99,- per uur.
 3. Basismodule Re-integratie conform Compleet pakket € 1.584,-*
  Alle Pluspunten, zoals Re-integratieplan, afstemming en verantwoording = dossierbijdrage.
  + 6 persoonlijke consults van 90 min., incl. leermaterialen en testen.
  + 4 digitale consults van 15 min.
  Totaal 12 directe en 5 indirecte uren voor € 1.584,- : ± 17 = ± € 93,17 per uur.
 4. Re-integratieplan Scansense is bij de prijs van de Basismodule inbegrepen.

* Prijzen exclusief 21% BTW.

 

Informatie

 
Klantwaardering

Contactgegevens