Afschuw versus Loslaten Achterdocht versus Vertrouwen Bedreigingen versus Ontwikkeling Afhankelijk versus Vrijheid Bedenkingen versus Reflectie Afgunst versus Waardering Barsten versus Herstel Gemis versus Geluk Misverstanden versus Opluchting Futloos versus Drijfveer Skiskills

advisering

Advisering

bemiddeling

Bemiddeling

coaching

Coaching

training

Training

  • PERSOONLIJKE EN ORGANISATIE ONTWIKKELING
  • OPTIMALISATIE
    REVITALISATIE
    RE-INTEGRATIE
    LOOPBAANORIËNTATIE

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden website Scansense

Introductie

De informatie op deze website over de diensten en producten van Scansense wordt slechts verstrekt ter informatie van de gebruiker. Scansense beoogt naar beste vermogen de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie te waarborgen.

Aansprakelijkheid

Eventuele onvolkomenheden in de informatie op deze website zijn niet geheel uit te sluiten. Scansense is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig gevolg voortvloeiend uit het gebruik van de verstrekte informatie of de website, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker genomen zou zijn op basis van de informatie op de website van Scansense.

Links naar andere websites

Scansense verwijst op de site met links naar andere websites, waarvan wordt verondersteld dat die nuttig en interessant kunnen zijn voor de gebruiker. De informatie die via deze links wordt verstrekt is slechts als informatief bedoeld en ook hiervoor geldt dat Scansense niet verantwoordelijk is voor enig gevolg voortvloeiend uit het gebruik van de verstrekte informatie of deze websites.

Algemeen

Scansense behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door de tekst op deze pagina te wijzigen. Door gebruik aanvaardt u deze voorwaarden.

Intellectueel eigendom

Scansense behoudt zich alle rechten van industriƫle en intellectuele eigendom voor. De e-mailadressen op de website van Scansense mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan de bestemming die Scansense hieraan geeft.

Home   Back   Forward   Top