Afschuw versus Loslaten Achterdocht versus Vertrouwen Bedreigingen versus Ontwikkeling Afhankelijk versus Vrijheid Bedenkingen versus Reflectie Afgunst versus Waardering Barsten versus Herstel Gemis versus Geluk Misverstanden versus Opluchting Futloos versus Drijfveer Skiskills

advisering

Advisering

bemiddeling

Bemiddeling

coaching

Coaching

training

Training

  • PERSOONLIJKE EN ORGANISATIE ONTWIKKELING
  • OPTIMALISATIE
    REVITALISATIE
    RE-INTEGRATIE
    LOOPBAANORIËNTATIE

Samenwerkingspartners

Naar aanleiding van het zorgaanbod van Scansense kunnen cliënten een beroep doen op de ‘know how’ van speciaal geselecteerde samenwerkingspartners, sympathisanten en informanten, die wederzijds belanghebbenden op het unieke leerconcept van Scansense wijzen. Gezamenlijk bieden deze partijen een waardevol ontwikkelavontuur aan. De samenwerkingspartners van Scansense leveren de klant naast specialistische kennis, in bepaalde gevallen, ook interessant voordeel op.

Informeer naar de actuele voordeelregeling

Speciale samenwerkingspartners

Title Here

Frank Loogman is een geregistreerde bedrijfsarts die sedert april 2005 als zelfstandige bedrijfsarts in Benschop gevestigd is. Hij kan bedrijven een maatwerk-oplossing bieden voor de arbodienstverlening. De kracht van zijn dienstverlening is het directe persoonlijke contact. Hierbij wil hij bedrijven een alternatief bieden ten opzichte van de bestaande bureaucratie bij de arbodiensten.

Title Here

Verbeek Advocaten is een kantoorcombinatie van advocaten die wordt gerund door de bedrijfsjurist en mediator Felix Verbeek. Met jarenlange ervaring en hun enthousiaste team zijn zij actief in de advocatuur en belastingen voor particulieren, instellingen én ondernemers. Professioneel, persoonlijk en passie zijn de drie kernwoorden van dit advocatenkantoor.

UWV

UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor deskundige, doel-gerichte en efficiënte uitvoering van de werknemers-verzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet), en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen het UWV zelfstandig in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Title Here

Potentiële samenwerkingpartner

Hier kan uw organisatie/informatie worden vermeld. Neem contact op over de wederzijdse mogelijkheden.

René Dannenburg heeft ervaring en ontwikkeling opgedaan in de topsport. Na zijn topsportcarrière heeft hij ondermeer de fysiotherapeutische begeleiding van vele Nederlandse atleten op 3 Olympische Spelen verzorgd. Als fysiotherapeut en medisch coördinator is hij verbonden aan de Feyenoord-selectie. Het team van Dannenburg Fysiotherapie biedt iedereen topbegeleiding.

Emergenz is een landelijke organisatie voor traumaopvang en staat paraat voor adequate hulpverlening bij traumatische gebeurtenissen, zoals een overval, ongeval, geweldsincident of sterfgeval. En is expert op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk, vertrouwenspersoon, EMDR en trainingen voor het persoonlijk welzijn van medewerker en werkgever.

 

Speciale sympathisanten

Cristel Clear
Cristel Clear is hét trainingsbureau dat gespecialiseerd is in het geven van sollicitatietrainingen.

REactive
REactive is het leefstijl- en hardloopcentrum dat mensen activeert naar een gezonde leefstijl.

 

Potentiële sympathisant

Hier kan uw organisatie/informatie worden vermeld. Neem contact op over de wederzijdse mogelijkheden.

Speciale informanten

www.psychischegezondheid.nl
Fonds psychische gezondheid

www.arboportaal.nl
Arboportaal

www.gemeenteloket.minszw.nl
Gemeenteloket SZW

Potentiële informant

Hier kan uw organisatie/informatie worden vermeld. Neem contact op over de wederzijdse mogelijkheden.

Speciale banden


Scansense is mediapartner van Respect The Mountains

 

 


Scansense is zakenpartner van Skiskills

Samenwerkingsinitiatieven

Challengecard

Ter stimulering van het leerproces heeft Scansense een ‘Challengecard’ ontwikkeld waarmee cliënten zichzelf kunnen uitdagen, of eventueel anderen kunnen enthousiasmeren, om aan hun vaardigheden te gaan werken. Dit leermiddel wordt tijdens het zorgtraject van de cliënten ingezet en is voor een ieder te verkrijgen bij Scansense, of bij de samenwerkingspartners en sympathisanten die hiervoor een display ter beschikking hebben.

Info over dit unieke leerconcept en de gebruikerstoelichting zijn te verkrijgen bij Scansense.

Home   Back   Forward   Top