Afschuw versus Loslaten Achterdocht versus Vertrouwen Bedreigingen versus Ontwikkeling Afhankelijk versus Vrijheid Bedenkingen versus Reflectie Afgunst versus Waardering Barsten versus Herstel Gemis versus Geluk Misverstanden versus Opluchting Futloos versus Drijfveer

advisering

Advisering

bemiddeling

Bemiddeling

coaching

Coaching

training

Training

  • PERSOONLIJKE EN ORGANISATIE ONTWIKKELING
  • OPTIMALISATIE
    REVITALISATIE
    RE-INTEGRATIE
    LOOPBAANORIËNTATIE

Infobladen

Aan de hand van Infobladen kunt u zich een beeld vormen van hetgeen Scansense u als cliënt bieden kan. Tijdens een persoonlijk contact wordt u hierin geadviseerd (maatwerkconcept). Desgewenst is tijdens een vrijblijvend oriënterend gesprek (na ongeveer 30 minuten) al om te schakelen naar de intake, zodat snel te starten is met uw zorgtraject. De toepassingswaarde van Scansense is onbegrensd en niet situatiegebonden. Het leerconcept is namelijk flexibel inzetbaar: voor alle niveaus, met of zonder spanningsklachten, privé of op het werk. Scansense biedt écht maatwerk!

Home   Back   Forward   Top