Afschuw versus Loslaten Achterdocht versus Vertrouwen Bedreigingen versus Ontwikkeling Afhankelijk versus Vrijheid Bedenkingen versus Reflectie Afgunst versus Waardering Barsten versus Herstel Gemis versus Geluk Misverstanden versus Opluchting Futloos versus Drijfveer Skiskills

advisering

Advisering

bemiddeling

Bemiddeling

coaching

Coaching

training

Training

  • PERSOONLIJKE EN ORGANISATIE ONTWIKKELING
  • OPTIMALISATIE
    REVITALISATIE
    RE-INTEGRATIE
    LOOPBAANORIËNTATIE

Kwaliteitskeurmerk

Scansense hanteert een klanten-kwaliteitskeurmerk; het verkregen predicaat luidt “Werkt Beter”. Zo spreken klanten hun waardering uit over het voorspoedige en onderscheidende verloop waarmee het functioneren en/of de gezondheid geoptimaliseerd is.

Het ‘scannen’ van de ‘sense’ waarderen cliënten in de evaluatie gemiddeld met een 8 ½.

Met doortastende analyses en verdiepende leermaterialen dringt Scansense goed tot de kern door, zodat sprake is van echt maatwerk.

Omdat Scansense signalen doorgrondt die gewoonlijk niet boven water komen, leiden de aangereikte handvatten eerder en langer tot het gewenste resultaat.

Vanwege de voortdurende interactie met de deelnemer -gebaseerd op best practice en evidence-based methodieken- is elk vraagstuk aan te pakken, anders dan bij standaard lesprogramma’s.

Hoewel menigeen het oplossen van het gevolg essentieel acht, voorziet Scansense met het aanpakken van de oorzaak in meer wezenlijke leerbehoeften.

Zich beter gehoord voelen en daardoor effectiever gaan handelen is een win-win situatie die zichzelf terugbetaalt.

Klantwaardering

Cliënten wordt verzocht hun ervaringen met de consultant(s) en met hun zorgtraject in het bijzonder op het evaluatieformulier weer te geven.
Lees verder

Home   Back   Forward   Top