Afschuw versus Loslaten Achterdocht versus Vertrouwen Bedreigingen versus Ontwikkeling Afhankelijk versus Vrijheid Bedenkingen versus Reflectie Afgunst versus Waardering Barsten versus Herstel Gemis versus Geluk Misverstanden versus Opluchting Futloos versus Drijfveer Skiskills

advisering

Advisering

bemiddeling

Bemiddeling

coaching

Coaching

training

Training

 • PERSOONLIJKE EN ORGANISATIE ONTWIKKELING
 • OPTIMALISATIE
  REVITALISATIE
  RE-INTEGRATIE
  LOOPBAANORIËNTATIE

Tarieven

Scansense levert professionele kwaliteit tegen concurrerende prijzen. Voor een actuele prijsopgaaf of kostenberaming kunt u contact opnemen met Scansense. Desgewenst vraagt u een vrijblijvend oriënterend gesprek aan van ongeveer 30 minuten, met de mogelijkheid om aansluitend al te starten met uw zorgtraject. De diensten van Scansense kunnen zowel door particulieren als door zorgverleners en bedrijven worden afgenomen.

Life-support: particuliere markt

Persoonlijke consults

 • 60 minuten**
 • Overdags
 • 1 persoon
 • Leermiddelen
 • Locatie Scansense

€ 55,79/90 min**

€ 67,50 incl. BTW

Persoonlijke consults

 • 60 minuten**
 • Overdags
 • 2 á 3 personen
 • Leermiddelen
 • Locatie flexibel

€ 83,68/90 min**

€ 101,25 incl. BTW

Digitale consults

 • 4 stuks á 15 minuten
 • 24 uur / 7 dagen
 • 1 persoon
 • Inclusief pers. consults
 • Telefoon of e-mail

€ 16,87/15 min

€ 81,65 incl. BTW

Digitale consults

 • 4 stuks á 15 minuten
 • 24 uur / 7 dagen
 • 1 persoon
 • Exclusief pers. consults
 • Telefoon of e-mail

€ 24,74/15 min

€ 119,75 incl. BTW

Business-support: zakelijke markt

Persoonlijke consults

 • 60 minuten**
 • Overdags
 • 1 persoon
 • Leermiddelen
 • Locatie Scansense

€ 99,00/90 min**

€ 119,79 incl. BTW

Persoonlijke consults

 • 60 minuten**
 • Overdags
 • 2 á 3 personen
 • Leermiddelen
 • Locatie flexibel

€ 148,50/90 min**

€ 179,68 incl. BTW

Digitale consults

 • 4 Stuks á 15 minuten
 • 24 uur / 7 dagen
 • 1 persoon
 • Inclusief pers. consults
 • Telefoon of e-mail

€ 24,75/15 min

€ 119,79 incl. BTW

Digitale consults

 • 4 stuks á 15 minuten
 • 24 uur / 7 dagen
 • 1 persoon
 • Exclusief pers. consults
 • Telefoon of e-mail

€ 24,75/15 min

€ 119,79 incl. BTW

Tarieven op aanvraag

Tariefbepalingen

Op alle prijzen is 21% BTW van toepassing. (Prijs)wijzigingen voorbehouden; informeer naar de actuele situatie (op de Infobladen te controleren op voettekstdatum). Levering vindt plaats conform de Algemene Voorwaarden van Scansense. Een afschrift van deze voorwaarden kunt u bij Scansense aanvragen of de Kamer van Koophandel.

Serviceniveau

Het zorgaanbod van Scansense onderscheidt zich significant ten opzichte van dat van de eerstelijnszorg, qua aanpak (extra expertise/middelen), tijdsduur per consult (extra 100%), en partnerschap (extra bijstand). De meerwaarde vertaalt zich in unieke en innovatieve diensten met een prima prijs/kwaliteitverhouding, die bij klanten de waardering oproept: Scansense “Biedt meer”.

Life-support

Klantvoordeel particuliere markt

Scansense hanteert voor loyale afnemers een voordeel van 50% op de duur van de consults. Middels de factuur vindt direct een verrekening plaats van het Compact naar het Comfort pakket, mits er per zorgtraject minimaal 4 consults worden afgenomen én deze tijdig worden betaald.

Business-support

Klantvoordeel zakelijke markt

Scansense hanteert voor loyale afnemers een kwantumkorting van 10% op Compleet zorgtrajecten. Middels een creditnota vindt achteraf een verrekening plaats over het totaalbedrag van de intake en van de module(s) tezamen, mits er frequent zorgtrajecten worden afgenomen én deze tijdig worden betaald.

Dienst Vertrouwenspersoon

Scansense hanteert voor loyale afnemers een kwantumkorting van 33-50% op het Compact pakket. Middels een creditnota vindt achteraf een verrekening plaats van het Compact naar het Comfort pakket, mits er per kalenderjaar een minimum aantal consults wordt afgenomen én deze tijdig worden betaald. Op het Infoblad Vertrouwenspersoon staat deze vorm van dienstverlening beschreven.

Het onderscheidende serviceniveau van Scansense geniet veel belangstelling en leidt tot vaste afnemers. Speciaal voor hen die Scansense als preferred supplier contracteren is een aanbod ontwikkeld waarmee de afnemer voordeliger uit is voor de hoogste service.

Informeer naar de actuele voordeelregeling

Klantvoordeel algemeen

De samenwerkingspartners van Scansense leveren de klant naast specialistische kennis, in bepaalde gevallen, ook interessant voordeel op.
Lees verder

Home   Back   Forward   Top