Afschuw versus Loslaten Achterdocht versus Vertrouwen Bedreigingen versus Ontwikkeling Afhankelijk versus Vrijheid Bedenkingen versus Reflectie Afgunst versus Waardering Barsten versus Herstel Gemis versus Geluk Misverstanden versus Opluchting Futloos versus Drijfveer Skiskills

advisering

Advisering

bemiddeling

Bemiddeling

coaching

Coaching

training

Training

 • PERSOONLIJKE EN ORGANISATIE ONTWIKKELING
 • OPTIMALISATIE
  REVITALISATIE
  RE-INTEGRATIE
  LOOPBAANORIËNTATIE

Zorgtraject

Scansense biedt vier zorgtrajecten; elk met eigen karakter, doelstelling en onderscheidend serviceniveau (leerpakket). De wensen van de klant zijn bepalend voor het traject dat van toepassing is. Voor elke situatie bestaat maatwerk waarin de belangen van de klant op effectieve wijze aan bod komen.

Scansense leert mensen in te spelen op de diversiteit aan gedragingen die de maatschappij rijk is, waardoor zij zelf beter kunnen functioneren. Door nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven kan de mens zijn positie versterken. Per slot van rekening komen mensen hierdoor beter tot hun recht.

De toepassingswaarde van Scansense is onbegrensd en niet situatiegebonden. Het leerconcept is namelijk flexibel inzetbaar: voor alle niveaus, met of zonder spanningsklachten, privé of op het werk. Alle facetten die het functioneren kunnen beïnvloeden komen in het zorgaanbod van Scansense aan de orde. De keuze voor een bepaalde zorginhoud leidt tot de inzet van een specifiek zorgtraject. De diensten van Scansense kunnen zowel door particulieren als door zorgverleners en bedrijven worden afgenomen. Met dit totaalconcept wil Scansense bijdragen aan de optimale welzijnsbeleving.

Life-support

Optimalisatietraject

 • Prestatiegerelateerde zorgvraag
 • Preventieve (voorkomen) of repressieve (behandelen, bemiddelen) doelstelling; zonder directe gezondheidsklachten
 • Vrijgesteld aantal consults
 • Alle maatwerkmodules
 • Compact leerpakket; exclusief multidisciplinaire afstemmming, exclusief schriftelijke verantwoording
 • Locatie Scansense

Business-support

Revitalisatietraject

 • Welzijnsgerelateerde zorgvraag
 • Preventieve (voorkomen) of repressieve (behandelen, bemiddelen) doelstelling; zonder of met directe gezondheidsklachten
 • Vastgesteld aantal consults
 • Basis- en vervolgmodule
 • Compleet leerpakket; inclusief multidisciplinaire afstemmming, inclusief schriftelijke verantwoording
 • Locatie Scansense,
  ook incompany mogelijk

Business-support

Re-integratietraject*

 • Verzuimgerelateerde zorgvraag
 • Repressieve doelstelling (behandelen, bemiddelen, desgewenst casemanagement); met directe gezondheidsklachten
 • Vastgesteld aantal consults
 • Basis- en vervolgmodule
 • Compleet leerpakket; inclusief multidisciplinaire afstemmming, inclusief schriftelijke verantwoording
 • Locatie Scansense,
  ook incompany mogelijk

Business-support

Loopbaanoriëntatietraject

 • Carrièregerelateerde zorgvraag
 • Preventieve (voorkomen) of repressieve (behandelen, bemiddelen) doelstelling; zonder of met directe gezondheidsklachten
 • Vastgesteld aantal consults
 • Basis- en vervolgmodule
 • Compleet leerpakket; inclusief multidisciplinaire afstemmming, inclusief schriftelijke verantwoording
 • Locatie Scansense,
  ook incompany mogelijk

* Re-integratietraject

Scansense biedt twee re-integratiediensten, elk met eigen doelstelling en onderscheidend serviceniveau; Het aandeel van Scansense kan zowel ‘Bemiddeling’ als ‘Behandeling’ betreffen, afhankelijk van de vraagstelling. Het Caremanagement van Scansense doet recht aan alle procedures én relaties (Casemanagement Plus).
Re-integratietraject Scansense

Serviceniveaus

Modulaire opbouw

De keuze(s) van de cliënt vertaalt zich in een modulaire opbouw van het zorgtraject, die bepalend is voor het soort zorgtraject en het bijbehorende leerpakket (serviceniveau). Scansense adviseert, naar aanleiding van de intake (of een vrijblijvend oriënterend gesprek), welk aanbod het best op de leerbehoefte van de cliënt past.

Uitgangspunt

Om goed op het actuele vaardigheidsniveau aan te kunnen sluiten start elk zorgtraject standaard met een intake, en om de dienstverlening zo nodig te kunnen optimaliseren eindigt elk zorgtraject standaard met een evaluatie. De intake volgt na de aanmelding (zonder wachttijd), of desgewenst is tijdens een vrijblijvend oriënterend gesprek (na ongeveer 30 minuten) al om te schakelen naar de intake, zodat snel te starten is met het zorgtraject. De evaluatie vindt plaats vóór het einde van het laatste consult; het voornemen om af het traject te gaan afronden is vanuit organisatorisch oogpunt bij voorkeur het consult daaraan voorafgaand tussen de cliënt en de consultant af te stemmen.

Home   Back   Forward   Top