Afschuw versus Loslaten Achterdocht versus Vertrouwen Bedreigingen versus Ontwikkeling Afhankelijk versus Vrijheid Bedenkingen versus Reflectie Afgunst versus Waardering Barsten versus Herstel Gemis versus Geluk Misverstanden versus Opluchting Futloos versus Drijfveer Skiskills

advisering

Advisering

bemiddeling

Bemiddeling

coaching

Coaching

training

Training

 • PERSOONLIJKE EN ORGANISATIE ONTWIKKELING
 • OPTIMALISATIE
  REVITALISATIE
  RE-INTEGRATIE
  LOOPBAANORIËNTATIE

Zorginhoud

In samenspraak met de klant ontwikkelt Scansense elk gewenst maatwerkproduct. Hierdoor bent u altijd verzekerd van het beste dat er op het gebied van uw persoonlijke en/of organisatieontwikkeling te bieden valt. Scansense biedt diverse leermodules die afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt worden toegepast. De diensten van Scansense kunnen zowel door particulieren als door zorgverleners en bedrijven worden afgenomen.

General-support

Diagnostiek en behandeling

 • Crisisinterventie
 • Opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen
 • Stervensbegeleiding
 • Stress-, depressie- of burnoutbehandeling
 • Ondersteuning bij opvoedingsvraagstukken
 • Begeleiding bij somatische aandoeningen en ziektebeelden
 • Ondersteuning bij ethische vraagstukken
 • Begeleiding bij angst, agressie of seksueel misbruik

Total-support

Persoonlijke effectiviteit

 • Communicatietechnieken, zoals sociale of commerciële vaardigheden
 • Feedback geven of vragen én ontvangen
 • Assertiviteit, confronteren en grenzen stellen
 • Omgaan met weerstand
 • Rationele effectiviteit

Total-support

Omgevingsfactoren

 • Omgaan met agressie en (huiselijk) geweld
 • Omgaan met verslaving
 • Omgaan met cultuurverschillen
 • Omgaan met pesterij of seksuele intimidatie
 • Omgaan met veranderprocessen
 • Omgaan met ziektebeelden
 • Omgaan met medezeggenschapszaken
 • Omgaan met klachten
 • Omgaan met zingevings- en identiteits-vraagstukken

Business-support

Organisatieadvies

 • Structureren, plannen en organiseren
 • Klantgericht, klantvriendelijk en commercieel handelen
 • Taakgericht, probleemoplossend en besluitvaardig handelen
 • Strategisch, doel- en resultaatgericht handelen
 • Effectief vergaderen
 • Adviesvaardigheden en onderhandelen
 • Oordeelsvorming en probleemanalyse
 • Leidinggeven, delegeren en motiveren

.

Zelfsturing

 • Profileren en presenteren
 • Pro-actief en initiatiefrijk handelen
 • Creatief en innovatief denken
 • Emotionele intelligentie en zelfreflectie
 • Flexibiliteit, stressbestendigheid en aanpassingsvermogen
 • Emotieregulatie

.

Personeelsmanagement

 • Verzuim- en functioneringsgesprekken
 • Competentiegericht beoordelen en assessment
 • Competentiegerichte werving- en selectiemethoden
 • Samenwerken met collega’s en teambuilding
 • Omgaan met weerstand (bij veranderprocessen)
 • Didactische vaardigheden
 • Vaardigheden inter- en supervisiebegeleiding
 • Werkplekbegeleiding en jobcoaching
 • Kwaliteitsmanagement

Behandeling

De consults gaan over het effectief omgaan met gevoel van onzekerheid/onmacht (mentale vaardigheden) en het effectief toepassen van de mogelijkheden die voorhanden zijn (handelingsvaardigheden). Door mensen bewust te maken van hun mogelijkheden (wat wel/wat niet) nemen hun vaardigheden beduidend toe (kennis is macht). Kennisoverdracht (theorie) en oefening (praktijk) van professioneel niveau (personal coach/leermiddelen) leveren al snel betere resultaten op. Het leven speelt zich voor een belangrijk deel tussen de oren af. Met dit totaalconcept wil Scansense bijdragen aan de optimale welzijnsbeleving.

Modulaire opbouw

De inhoud van een zorgtraject wordt in eerste aanleg afgestemd op de vraagstelling van de cliënt. De invulling van de consults hangt in belangrijke mate af van de inbreng en de interactie van de cliënt gedurende het zorgtraject. De opzet van een zorgtraject is in die zin flexibel van aard, zodat de doelstelling, diepgang, en duur van het traject, door voortschrijdend inzicht kan worden bijgestuurd. De cliënt behoudt de regie en Scansense profileert zijn adviesrol.
Het aantal consults op de particuliere markt is naar wens af te nemen en op de zakelijke markt is het aantal consult tot een vastgestelde duur beperkt uit het oogpunt van efficiency en kostenbeheersing. Met de shorttrack policy van Scansense bent u verzekerd van dienstverlening die als ‘kort en krachtig’ te typeren valt.

Keuzevrijheid

De keuzes van de cliënt vertalen zich in een modulaire opbouw van het zorgtraject, die bepalend voor het soort zorgtraject en het bijbehorende zorgpakket (serviceniveau). Scansense adviseert, naar aanleiding van de intake (of een vrijblijvend oriënterend gesprek), welk aanbod het best op de leerbehoefte van de cliënt past. Mede aan de hand van Infobladen kunt u zich een beeld vormen van hetgeen Scansense u als cliënt bieden kan.

Home   Back   Forward   Top