Afschuw versus Loslaten Achterdocht versus Vertrouwen Bedreigingen versus Ontwikkeling Afhankelijk versus Vrijheid Bedenkingen versus Reflectie Afgunst versus Waardering Barsten versus Herstel Gemis versus Geluk Misverstanden versus Opluchting Futloos versus Drijfveer Skiskills

advisering

Advisering

bemiddeling

Bemiddeling

coaching

Coaching

training

Training

  • PERSOONLIJKE EN ORGANISATIE ONTWIKKELING
  • OPTIMALISATIE
    REVITALISATIE
    RE-INTEGRATIE
    LOOPBAANORIËNTATIE

Kwaliteit

Scansense kan stoelen op intensieve ervaring en profileert zich door de klant meerwaarde te bieden volgens een totaalconcept. De consultants hanteren de kwaliteitsnorm die bij hun scholing en lesbevoegdheid behoort. In het portfolio van Scansense zijn diverse referenties opgenomen die normgevend zijn.

Kerncompetenties

Scansense staat voor professionaliteit en draagt daarmee de volgende waarden uit:

De deskundigheid is in het totale aanbod van scansense verankerd in de kernkwaliteiten:

Scansense stimuleert mensen zich zo goed mogelijk te ontplooien naar eigen aard, behoeften en opvattingen en stelt daartoe de leervraag en zelfredzaamheid van de cliënt centraal.

Kernwaarden

Uitgangspunten voor de samenwerking met de cliënt zijn:

Klantwaardering

De aanpak van Scansense en het leerrendement van Scansense, roept bij cliënten de waardering op: Skiskill “Werkt beter”.
Lees verder
Het klantvoordeel van Scansense en de samenwerkingspartners van Scansense roepen bij cliënten de waardering op: Scansense “Biedt meer”.
Lees verder
Cliënten wordt verzocht hun ervaringen met de consultant(s) en met hun zorgtraject in het bijzonder op het evaluatieformulier weer te geven.
Lees verder

Home   Back   Forward   Top