Afschuw versus Loslaten Achterdocht versus Vertrouwen Bedreigingen versus Ontwikkeling Afhankelijk versus Vrijheid Bedenkingen versus Reflectie Afgunst versus Waardering Barsten versus Herstel Gemis versus Geluk Misverstanden versus Opluchting Futloos versus Drijfveer Skiskills

advisering

Advisering

bemiddeling

Bemiddeling

coaching

Coaching

training

Training

  • PERSOONLIJKE EN ORGANISATIE ONTWIKKELING
  • OPTIMALISATIE
    REVITALISATIE
    RE-INTEGRATIE
    LOOPBAANORIËNTATIE

Meerwaarde

Scansense is méér dan alleen een luisterend oor: Actieve cliëntsupport, full-service en shorttrack policy zijn eigentijdse termen die op het efficiënte samenwerkingsproces duiden tussen Scansense en de cliënt enerzijds, en Scansense en de opdrachtgever anderzijds. Scansense besteedt extra aandacht aan het effectief omgaan met gevoelens van onzekerheid en onmacht (mentale vaardigheden) en het effectief toepassen van de voor de hand zijnde mogelijkheden. Het functioneren wordt dus niet alleen vanuit een technische (handelingsvaardigheden), maar ook vanuit een psychologische invalshoek belicht.

Onderscheidend vermogen

Met doortastende analyses en verdiepende leermaterialen dringt Scansense goed tot de kern door, zodat sprake is van echt maatwerk. Vanwege de voortdurende interactie met de cliënt -gebaseerd op best practice en evidence-based methodieken- is elk vraagstuk aan te pakken, anders dan bij standaard programma’s. Hoewel menigeen het oplossen van het gevolg essentieel acht, voorziet Scansense met het aanpakken van de oorzaak in meer wezenlijke leerbehoeften. Omdat Scansense signalen doorgrondt die gewoonlijk niet boven water komen, leiden de aangereikte handvatten eerder en langer tot het gewenste resultaat. Zich beter gehoord voelen en daardoor effectiever gaan handelen is een win-win situatie die zichzelf terugbetaalt. Deze onderscheidende werkwijze maakt van Scansense een fundamentele en laagdrempelige schakel, die in de zorgketen velerlei mensen aansluiting biedt.

Scansense maakt de zorgcirkel sluitend door samen te werken met speciaal geselecteerde artsen, fysiotherapeuten, juristen, e.a. Ook zonder verwijzing kan iemand zich aanmelden. De intake volgt zonder wachttijd óf desgewenst is tijdens een vrijblijvend oriënterend gesprek nog om te schakelen naar de intake, zodat snel te starten is.

Pluspunten

De ’10’ punten die de klant met een ’10’ waardeert:

Meertaligheid

Onderscheidend vermogen in relatie tot taal en cultuur.

Kenmerkend voor de professionaliteit van Scansense is de doortastendheid (probleemanalyse) en slagvaardigheid (procesgang) waarmee zij haar cliënten van dienst is. Met sociale betrokkenheid, maar tevens zakelijke nuchterheid, wordt middels een open en oprechte benaderingswijze, en met een onderbouwde aanpak, op alle aspecten ingespeeld die van invloed zijn op de communicatie en het gedrag van de cliënt.

Om de persoonlijke effectiviteit van de cliënt te kunnen vergroten, vraagt de samenleving, die gebaseerd is op culturele diversiteit en interculturele communicatie, om extra aandacht voor de grote invloed die taal en cultuur op de denk- en handelswijze van mensen hebben. Vanuit de Europese gedachte biedt Scansense haar diensten in het Nederlands, Duits en Engels aan. Out off the box-denken, leidt tot creatieve en innovatieve oplossingen die barrières doen vervagen.

Serviceniveau

Of het nu gaat om de deskundigheid, de oprechte aandacht of de extra service die cliënten ervaren, de klanttevredenheid staat bij scansense hoog ik het vaandel. Niet voor niets wordt elk zorgtraject met een evaluatie afgesloten. Gestimuleerd door de vele positieve reacties zoekt Scansense voortdurend naar onderscheidende vormen van dienstverlening, die naadloos aansluiten op behoeften van de klant. Hierdoor bent u altijd verzekerd van het beste dat er op het gebied van uw ontwikkeling te bieden valt.

Het zorgaanbod van Scansense onderscheidt zich significant ten opzichte van dat van de eerstelijnszorg, qua aanpak (extra expertise/middelen), tijdsduur per consult (extra 100%), en partnerschap (extra bijstand). De meerwaarde vertaalt zich in unieke en innovatieve diensten met een prima prijs/kwaliteitverhouding, die bij klanten de waardering oproept: Scansense “Biedt meer”.

Klantvoordeel

De samenwerkingspartners van Scansense leveren de klant naast specialistische kennis, in bepaalde gevallen, ook interessant voordeel op.
Lees verder

Home   Back   Forward   Top