Afschuw versus Loslaten Achterdocht versus Vertrouwen Bedreigingen versus Ontwikkeling Afhankelijk versus Vrijheid Bedenkingen versus Reflectie Afgunst versus Waardering Barsten versus Herstel Gemis versus Geluk Misverstanden versus Opluchting Futloos versus Drijfveer Skiskills

advisering

Advisering

bemiddeling

Bemiddeling

coaching

Coaching

training

Training

  • PERSOONLIJKE EN ORGANISATIE ONTWIKKELING
  • OPTIMALISATIE
    REVITALISATIE
    RE-INTEGRATIE
    LOOPBAANORIËNTATIE

Bedrijfsprofiel

Scansense biedt uniek maatwerk in het geval van persoonlijke dilemma’s of organisatievraagstukken die van invloed zijn op het functioneren. De interventies van Scansense zijn gericht op het optimaliseren van de prestaties en performance, alsmede de psychische en fysieke gezondheid.

Alle facetten die het functioneren kunnen beïnvloeden komen in het zorgaanbod van Scansense aan de orde. De keuze voor een bepaalde leerinhoud leidt tot de inzet van een specifiek zorgtraject: optimalisatie, revitalisatie, re-integratie, loopbaanoriëntatie. De diensten van Scansense kunnen zowel door particulieren als door zorgverleners en bedrijven worden afgenomen: advisering, bemiddeling, coaching, training. Met dit totaalconcept wil Scansense bijdragen aan de optimale welzijnsbeleving.

Toelichting

Scansense biedt een leerconcept voor leergierigen die effectiever willen omgaan met situaties die afbreuk doen aan hun welzijnsbeleving. Naast de handelingsvaardigheden spelen ook de mentale vaardigheden een belangrijke rol in de unieke aanpak van Scansense. Scansense biedt bijvoorbeeld maatwerk dat zich speciaal richt op het effectiever omgaan met spanningsklachten die de prestaties (handelingsvaardigheden en leervermogen) verstoren. Het functioneren speelt zich bij een ieder voor een niet te onderschatten deel tussen de oren af!
In alle gevallen geldt dat de overdracht van kennis (theorie) een essentieel onderdeel uitmaakt van de onderscheidende werkwijze van Scansense. Door het vergroten van het besef nemen de vaardigheden in de praktijk beduidend toe (kennis is macht). De toepassingswaarde van Scansense is onbegrensd en niet situatiegebonden. Het leerconcept is namelijk flexibel inzetbaar: voor alle niveaus, met of zonder spanningsklachten, privé of op het werk. Scansense biedt écht maatwerk!

Rolverdeling

Scansense bundelt de krachten van disciplines die doorgaans separaat opereren tot een hoogwaardig en samenhangend dienstenpakket. Afhankelijk van de vraag worden één of meerdere disciplines ingezet die elk hun aandeel leveren binnen hetzelfde aanbod, zoals een adviseur, coach, trainer, (bedrijfs)maatschappelijk werker, (organisatie)psycholoog, loopbaanadviseur, therapeut, of casemanager.
Scansense kent aan iedere klant een vast aanspreekpunt (coördinerend consultant) toe, die de samenhang en kwaliteit van de dienstverlening waarborgt. Als zodanig behartigt deze professional de belangen van de cliënt, en de opdrachtgever, en fungeert deze als intermediair voor alle betrokken partijen.
Scansense is zakenpartner van Skiskills (sport-support) te IJsselstein (U).

Team

Naast Frans Karremans, eigenaar van Scansense, zetten zich een aantal vaste consultants voor Scansense in:

Groepsleden Klankbord Scansense

Voor aanvullende capaciteit en expertise werkt Scansense nauw samen met een landelijk netwerk van materiedeskundigen. Door de schat aan knowhow kan Scansense een breed pakket aan diensten en producten aanbieden. Kenmerkend voor het aanbod van Scansense is dat de diensten en producten elkaar complementeren. Scansense is namelijk multidisciplinair inzetbaar en benadert de vraagstelling van de klant interdisciplinair.

Bedrijfsnaam en logo Scansense

De naam Scansense is ontstaan uit de samenvoeging van de engelse woorden Scan en Sense. De vertaling van beide begrippen geeft voor een belangrijk deel het aandachtsveld en de werkwijze van Scansense weer: Nauwkeurig onderzoeken (scan) van zin en betekenis (sense) en aftasten (scan) van gevoelens en besef (sense).
Het logo van Scansense is een libel. De libel is een wezen met een opvallende uitstraling dat zich vrijelijk in elke omgeving kan bewegen doordat het over uitzonderlijke eigenschappen beschikt. De berglijn in het beeldmerk staat symbool voor de richting waar de cliënt vandaan komt en naar toe wil (ups and downs of berg en dal). De libel overziet situaties van alle kanten; in vaktermen wordt gesproken van ‘helikopterview’, dus zijn de vleugels in het logo als rotorbladen te beschouwen. Als een soort metafoor draagt de libel de kwaliteiten van Scansense uit: Situaties vanuit verschillende gezichtspunten benaderen en bekijken, zodat een goed overzicht ontstaat. De (opkomende) zonnen in de huisstijl van Scansense staan voor de vier diensten die de klant in beweging kunnen brengen: advisering, bemiddeling, coaching, training, in het belang van diens doelstelling: optimalisatie, revitalisatie, re-integratie, loopbaanoriëntatie.

De support-slogon van Scansense: Werpt licht op dilemma’s.
De support-song van Scansense: Ain’t no mountain high enough (ain’t no valley low enough).

Home   Back   Forward   Top