Belemmerende en bevorderende factoren voor terugkeer naar werk.

Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren voor terugkeer naar werk bij werknemers met psychische problemen? Het perspectief van de werknemer en andere betrokkenen!

Aanbevelingen voor de praktijk:

1. Verbeter kennis en vaardigheden van leidinggevenden m.b.t. werknemers met psychische problemen.

2. Steun werknemers in het vergroten van zelfreflectie en controle.

3. Zorg voor gepersonaliseerde begeleiding terug naar werk, op basis van behoeften en perspectief van de werknemer.

4. Zorg voor goede afstemming tussen professionals die werkhervatting begeleiden.

Bron: