Zorgplicht van werkgevers in relatie tot verzuim

Na werkstress is fysieke belasting de tweede verzuimveroorzaker van Nederland. 12% van totale verzuimdagen is een gevolg van fysieke belasting. De totale werkgerelateerde verzuimkosten bedragen € 4.950.000.000,- waarvan € 1.120.000.000,- fysieke arbeidsbelasting betreft.

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers (zorgplicht). Van u wordt bijvoorbeeld verwacht dat u uw medewerkers beschermt tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Met het unieke totaalconcept van Scansense doorstaat u de PSA-toetsing vanuit de Verzuim- en Arbowetgeving glansrijk:

Infoblad Re-integratie
Infoblad Mediation
Infoblad Vertrouwenspersoon
Infoblad-Traumaopvang

Tip: Door dit totaalconcept in uw Verzuimbeleid én uw Arbobeleid op te nemen, geeft u blijk van ‘goed werkgeverschap’.