Brain science informed coaching voor het reduceren van stress

De hersenwetenschap heeft inzichten geboden die een doorbraak kunnen vormen in de aanpak van armoede en schulden. Onafhankelijke onderzoeken laten zien dat die aanpak aanmerkelijk effectiever is dan de reguliere aanpak. Deze nieuwe aanpak wordt ‘brain science informed coaching’ genoemd.

Door in te zetten op het reduceren van stress in het leven van de klant, gaat die (weer) rationele afwegingen te maken. Dit helpt de klant om doelen op een langere termijn te stellen en gedrag te vertonen dat hem of haar in staat stelt om die doelen ook daadwerkelijk te bereiken. Daarnaast wordt de klanten een context geboden waarin ze doelgericht gedrag kunnen oefenen.

Onze hersenen zijn plastisch. Dit wil zeggen dat we ook op latere leeftijd nog nieuwe dingen kunnen aanleren. We leren weliswaar het snelst tot het begin van onze twintiger jaren maar de onderzoeksresultaten laten zien dat klanten ook op latere leeftijd beter gaan functioneren.

Verslag atriumlezing: Effectievere aanpak van schulden en armoede dankzij hersenwetenschap.