Gevraagd docent(e) Duits op C2-niveau en aangeboden cursus Duits voor zakenmensen
Scansense zoekt een docent(e) Duits op ERK-niveau C2, met een Duitse achtergrond en woonachtig in midden Nederland, voor het geven van cursussen aan zakenmensen die zich willen bekwamen in het gebruik van de Duitse taal om hun slagingskansen op het gebied van opleiding en/of werk te vergroten.

Deze cursus wordt naar het inzicht van de docent(e) zelf en aan de hand van leerbehoefte van de deelnemers aangeboden, op die momenten waarop de docente( e) daarvoor beschikbaar is. Het betreft individueel en/of groepsonderwijs op minimaal B2-niveau, waarin diverse aspecten uit de zakenwereld (vaktaal) aan bod komen. Bij voldoende animo behoort een instapcursus op B1 niveau tot de mogelijkheden.
Op korte termijn is te al starten met individueel onderwijs op C2-niveau, terwijl het overige opleidingsaanbod nog vorm moet gaan krijgen.

Tot de doelgroep behoren onder meer ondernemers en medewerkers die de Duitse taal willen benutten voor het ontwikkelen van hun beroepsactiviteiten, omdat Duits de meest voorkomende taal in Europa is.

Aanmelding
Heb je interesse in deze freelance-functie, maak dit dan kenbaar middels een CV met begeleidend schrijven.Telefonische informatie kan je verkrijgen bij Frans Karremans, coördinerend consultant/directeur van Scansense. De selectieprocedure zal binnen afzienbare tijd worden opgestart.

Heb je belangstelling voor deze cursus, meld je dan alvast aan middels een vrijblijvende voorinschrijving. In dat geval zal jou nieuws worden toegezonden, zodra er meer over ons opleidingsaanbod bekend is. Na verloop van tijd zal de aanmeldingsprocedure worden opgestart.


Het Gemeenschappelijk Europees referentiekader, meestal alleen Europees referentiekader, is een richtlijn voor verschillende Europese talen om het niveau, dat iemand de taal beheerst, te beoordelen. Daarbij worden de mondelinge en de schriftelijke vaardigheid beoordeeld. Het kader telt zes niveaus, waarin examen kan worden gedaan. Het Europees referentiekader is tussen 1989 en 1996 door de Raad van Europa samengesteld.
ERK-ovezicht

Waarom Duits?