Verzuimkosten onbekend bij ondernemers

Negen op de tien ondernemers weten niet wat verzuim onder hun werknemers kost of wat het verminderen ervan hen kan opleveren, bleek eerder uit onderzoek van ArboNed. Ondertussen kunnen werkgevers veel doen om verzuim aan te pakken. Dat kan onder meer met een actieve begeleiding en beheersing van verzuim.

ArboNed geeft ondernemers acht tips voor een beter verzuimbeleid:

Maak verzuim bespreekbaar
Maak verzuim bespreekbaar. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg. Laat werknemers meedenken over hoe ze verzuim kunnen voorkomen. Dit creëert draagvlak. En vergeet niet waardering uit te spreken als het verzuim bij de werknemer afneemt.

Verhoog het werkplezier
Zorg voor meer werkplezier door te focussen op wat werknemers energie geeft. Vraag hoe het werk bevalt, hoe de samenwerking met collega’s verloopt en of er zaken binnen of buiten het werk spelen waar de werknemer over wil praten.

Stimuleer een gezonde levensstijl
Gezonde werknemers zijn minder vaak ziek. Mensen moeten steeds langer doorwerken en dat begint bij gezond werken. Dat betekent in de praktijk het aanmeten van een gezonde levensstijl om voldoende fit te zijn voor het werk dat ze doen. Zorg bijvoorbeeld voor fruit op de werkvloer. Of bied werknemers de mogelijkheid een leefstijlprogramma te volgen om te stoppen met roken of meer te gaan bewegen.

Zorg voor ontspanning
Stimuleer werknemers regelmatig vakantiedagen op te nemen. Het uitstellen van vakantie kan namelijk nadelige gevolgen hebben voor hun gezondheid en veiligheid. Een regelmatige opname van vakantiedagen bevordert de herstelfunctie van de vakantie. Dit draagt bij aan de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Bied bij ziekte (tijdelijk) ander werk aan
Soms kan een zieke werknemer zijn reguliere taken niet uitvoeren, maar binnen het bedrijf wel ander werk verrichten. Vraag daarom of er aanpassingen gedaan kunnen worden, zodat de werknemer weer aan het werk kan. Dit bevordert het herstel en de reïntegratie. Denk bij een gebroken been bijvoorbeeld aan een aangepaste werkplek of vervoer van en naar het werk.

Geef inzicht in gevolgen van ziekmelding
Maak de gevolgen van verzuim inzichtelijk voor werknemers. Vaak beseffen werknemers niet dat hun afwezigheid niet alleen belastend is voor henzelf, maar ook voor de leidinggevende en directe collega’s. Zij moeten immers werk overnemen. Ook kan het werk blijven liggen, waardoor achterstanden ontstaan.

Maak een arbeidsconflict direct bespreekbaar
Een arbeidsconflict is geen geldige reden voor een ziekmelding. Als het conflict er niet zou zijn dan kon de werknemer immers gewoon zijn werk doen. Een conflict kan wel de oorzaak zijn van verzuim en zo toch leiden tot een geldige ziekmelding. Maak een conflict in ieder geval bespreekbaar. Hoe eerder de onenigheid besproken wordt, hoe beter. Zo kan (onnodig) verzuim worden voorkomen.

Weet waar risico’s in schuilen
Met een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) kan een ondernemer snel en efficiënt inzicht krijgen in de arbeidsrisico’s. En een PMO (preventief medisch onderzoek) kan in kaart brengen hoe het staat met de fysieke en mentale fitheid van werknemers. Ondernemers die weten waar risico’s in schuilen, kunnen tijdig maatregelen nemen om uitval te voorkomen.

Bron: NU.nl 19 december 2016

 

Stress in het werk kost het bedrijf geld en de medewerkers hun gezondheid.
Bereken hier wat uw organisatie kan besparen op stress gerelateerd verzuim.

http://www.stresspreventionatwork.nl/over-spw/rekentool