Opleidingsbudget voor werknemers vaak onbenut

Het zoeken naar een goede opleiding kost veel tijd. Veel HR-professionals vinden dat werknemers zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen en meer vrijheid moeten krijgen in de besteding van hun eigen opleidingsbudget. Bijna veertig procent van het opleidingsbudget voor werknemers in Nederlandse organisaties wordt niet besteed door onbekendheid met de mogelijkheden.

Opleidingsbudget voor werknemers