Training Presentatievaardigheden voor Historische Kring IJsselstein en Yselvaert

In het kader van het maatschappelijk betrokken ondernemen is Scansense jaarlijks deelnemer van regionale Beursvloeren en sponsort Scansense aanverwante organisaties binnen het maatschappelijk werkveld.
Doel van de Beursvloer is om matches tot stand te brengen die in de loop van het jaar omgezet worden in concrete resultaten. Resultaten die bijdragen aan een meer betrokken lokale samenleving. In alles kan gehandeld worden behalve in geld. De beursvloer is een evenement waarbij maatschappelijke behoeftes worden verhandeld met winst voor iedereen.

Training presentatievaardigheden
Wist u dat presenteren ook leuk kan zijn? En dat er in een training presentatievaardigheden veel gelachen kan worden? Veel mensen vinden het niet prettig om presentaties te geven en schuiven dit liever door naar anderen. Goed kunnen presenteren is echter een belangrijke vaardigheid voor professionals. En als je het eenmaal onder de knie hebt, wordt het steeds leuker.
In deze training leert u:
• contact te maken en houden met de toehoorders
• lichaamstaal en stem op een goede manier te gebruiken
• op een prettige manier met vragen van toehoorders om te gaan
• zich in te leven in de doelgroep en de inhoud van de presentatie daarop af te stemmen
• een presentatie op een goede manier te structureren
• een onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken in een presentatie
• wat wel en niet werkt in het gebruik van visuele middelen (PowerPoint)
• een persoonlijk actieplan op te stellen

Sponsoring
In het kader van het maatschappelijk betrokken ondernemen is Scansense jaarlijks deelnemer van regionale Beursvloeren en sponsort Scansense aanverwante organisaties binnen het maatschappelijk werkveld, zoals: