Psychische klachten belangrijkste oorzaak verzuim

In de leeftijdscategorie 25-45 jaar zijn psychische klachten de belangrijkste oorzaak van verzuim dat 3-4 maanden duurt.

Bij alle leeftijden is de verzuimduur als gevolg van psychische klachten toegenomen, van 147 dagen naar 154 dagen. Dat de psychische klachten bij de 25-40 jarigen de belangrijkste oorzaak is, komt omdat deze groep in het ‘spitsuur’ van hun leven zit, vaak jonge kinderen hebben en een druk gezin moeten combineren met een drukke baan en een druk sociaal leven. Dit in combinatie met de verhoogde druk op het werk als gevolg van de economische onzekerheid, leidt tot een verhoogd risico op psychisch verzuim. Ons advies aan werkgevers is om ervoor te zorgen dat bij uitval door psychische klachten er binnen 8 weken professionele begeleiding geregeld is, want uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de kans dat mensen weer aan het werk gaan daarna snel afneemt.
Bron: Analyse 365/ArboNed, gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers.

Aandacht voor psychische klachten

Hoewel menigeen het oplossen van het gevolg essentieel acht, voorziet Scansense met het aanpakken van de oorzaak in meer wezenlijke leerbehoeften. Omdat Scansense signalen doorgrondt die gewoonlijk niet boven water komen, leiden de aangereikte handvatten eerder en langer tot het gewenste resultaat. Zich beter gehoord voelen en daardoor effectiever gaan handelen is een win-win situatie die zichzelf terugbetaalt.

Voor een vrijblijvend advies over de meeste efficiënte aanpak in elke willekeurige situatie kunt u te allen tijde contact opnemen met Scansense.
De intake (quick scan) volgt zonder wachttijd óf desgewenst is tijdens een vrijblijvend oriënterend gesprek nog om te schakelen naar de intake, zodat snel te starten is.