Scansense en E-learning

E-learning speelt een steeds grotere rol in de opleiding en permanente educatie van leergierigen.
Het is een nieuwe vorm van leren waarbij gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden die het internet biedt. Zowel qua leermiddelen als plaats en tijdstip van leren onderscheidt e-learning zich van het traditionele onderwijs.

Ontwikkelingen in afstandleren
Elektronische leeromgevingen zijn inmiddels een bekend fenomeen in het Nederlandse onderwijs.
Deze trend is bij universiteiten, HBO en MBO in de jaren negentig op gang gekomen. Ook het middelbaar onderwijs maakt er al volop gebruik van. Afstandleren bestaat al sinds de jaren vijftig in Amerika, Canada en Australië en werd aanvankelijk vooral toegepast in dunbevolkte gebieden waar grote afstanden overbrugd moesten worden om naar school te gaan.

In Nederland begon het NTI 65 jaar geleden met schriftelijke cursussen. Studenten kregen destijds per post leermateriaal opgestuurd en de feedback van docenten op opdrachten gebeurde schriftelijk.
Met de introductie van de computer en het internet thuis is e-learning in Nederland sinds de eeuwwisseling steeds bekender geraakt. In eerste instantie waren de verwachtingen die men van de effecten had hoog gespannen en was de aandacht vooral gericht op de techniek. Tegenwoordig zoekt men naar de optimale mix van traditioneel onderwijs en e-learning waarbij de student en de leervragen en leeractiviteiten centraal staan.
E-learning wordt beschouwd als middel, geen doel op zichzelf. De beschikbaarheid van computers en internet kan geen beletsel meer zijn voor een toename van e-learning. ICT-ontwikkelingen in Nederland zijn, vergeleken met andere landen in de wereld, ronduit vooruitstrevend.

Veranderingen in leren en onderwijs
Leren en nieuwe ervaringen opdoen is een continu proces. Het gebruik van het internet en mobiele diensten (Google Earth, Tom Tom, online bankzaken regelen en online winkelen) is voor de meeste mensen een normale zaak, maar we zijn ons nauwelijks bewust van het feit dat we daarin voortdurend nieuwe stappen zetten, dus aan e-learning doen. Er wordt in dit kader zelfs beweerd dat Google de meest gebruikte e-learning applicatie is.
Op peil houden van de eigen deskundigheid door continu leren is een vereiste voor een goede beroepsuitoefening. En waarom dus niet voor goede prestaties in de privé-sfeer? E-learning is hiervoor in de breedste zin uitermate geschikt!

Leerconcept Scansense

Facebook Scansense
Scansense wil met Facebook Scansense bijdragen aan de optimale beroepsuitoefening en de prestaties in de privé-sfeer. Scansense biedt een speciale Facebookpagina voor leergierigen. Op het prikbord van Scansense worden tips & tricks gepubliceerd die de ontwikkeling van personen of organisaties ten goede komen.Iedere fan die daar ‘Vind ik leuk’ aanklikt, ontvangt het nieuws
van dit unieke informatieplatform ter inspiratie op zijn overzicht. Facebook Scansense is de E-learning-variant op de persoonlijke consultancy van Scansense.

Alle facetten die het functioneren kunnen beïnvloeden komen in dit unieke leerconcept voor het voetlicht om bij te dragen aan de optimale welzijnsbeleving.