Onderzoek – Manager zweert bij een coach.
Twee op de vijf managers maken gebruik van een personal coach, hetgeen ze goed vinden voor de mentale fitheid én goed voor de organisatie, aldus een MT-enquête. 93% van de managers die een coach voor een medewerker inhuurde ziet daarvan het resultaat terug op de werkvloer.

Positief effect
Veel managers huren voor zichzelf een coach in, maar het komt ook voor dat ze er een inschakelen ten behoeve van een medewerker. Twee op de vijf managers (42 procent) hebben dat wel eens gedaan. Onder leidinggevenden met een team van 20 medewerkers of meer, ligt dat percentage hoger: 68 procent. Van de managers die een medewerker naar een coach maanden, zag een meerderheid van 93 procent naderhand een positief effect op het functioneren van die medewerker.
Het blijven incidentele acties. Coaching-sessies voor hele afdelingen of een compleet bedrijf komen veel minder vaak voor, slechts 34 procent van de panelleden heeft wel eens een ‘organisatiebrede’ coachingsessie opgezet. Doorgaans kunnen ze het zelf wel af, managers vinden zichzelf namelijk hele goede coaches. 42 procent beantwoordt de vraag ‘vindt u zichzelf een goede coach voor uw medewerkers’ volmondig met ‘ja’, nog eens 53 procent twijfelt en houdt het op ‘enigszins’.

Op de keper beschouwd komt uit dit onderzoek naar voren dat managers een positief beeld hebben over coaching in het algemeen en personal coaches in het bijzonder. De voordelen van coaching zijn volgens hen ‘vergroting van het zelfbewustzijn’, ‘toename van werkplezier’ en ‘betere samenwerking’. De tweede (toename van werkplezier) wordt vaker door vrouwen genoemd dan door mannen (88 respectievelijk 72 procent). Slechts een minderheid van de ondervraagde managers bespeurt naast deze top drie een positief effect op de arbeidsproductiviteit, verzuimcijfers en het personeelsverloop.

Bron: Management Team