Rouwbegeleiding: de investering waard?
Welke overweging maak je als leidinggevende of als personeelsfunctionaris op het moment dat een van je mensen wordt geconfronteerd met een verlies? En wanneer de rouw zichtbaar invloed heeft op het functioneren van de werknemer? En wanneer de rouw gaat leiden dat een werknemer zich ziek meldt? Na ieder verlies gaat er op enig moment een rouwperiode van start. Ieder mens vervult meerdere rollen in zijn leven, van secretaris, die ook vader is en hockeycoach. Van een HR-manager, die ook buurvrouw is en reiziger. Na het verlies van een dierbare is er een onverwachte en vaak ook ongewenste extra invulling van die rollen, namelijk die van de rouwende secretaris, vader, buurvrouw, etc.

Rouw is een thema dat in veel gevallen lastig bespreekbaar blijkt. Wellicht niet zozeer het bespreken van het overlijden, maar wel de effecten die het overlijden c.q. het daaropvolgende rouwproces heeft op het dagelijks functioneren. Werkgever heeft vaak empathie voor de werknemer die geconfronteerd wordt met een groot verlies, maar de organisatie moet ook doordraaien. Collega’s zijn best bereid om even een stapje harder te lope,n maar dat moet ook niet te lang duren. Werknemer heeft vaak geen overzicht en wordt overvallen door het verdriet waardoor ziek melden soms de enige optie is. Rouw is een situatie die iedere werknemer in iedere branche ongeacht leeftijd, opleiding en functieniveau kan overkomen. Een thema dat grote impact heeft op de direct betrokkene, maar in veel gevallen ook op de indirect betrokkenen. Want op welke wijze benader je een collega wiens zoon is omgekomen bij een verkeersongeval.

Wanneer rouw invloed heeft op het functioneren, heeft de werkgever hier een verantwoordelijkheid te nemen. Vanuit bedrijfseconomische oogpunt, maar ook vanuit het oogpunt van goed en sociaal werkgeversschap. Een werknemer kan immers niet de knop van rouw uitzetten als het werk start en weer aanzetten na werktijd. De maatschappij verlangt steeds dat werkgever en werknemer samen verantwoordelijk zijn voor het verzuim. De maatschappij verlangt van de burger dat hij actief deelneemt aan de civil society. Een society waarin de terugtredende overheid steeds meer burgerschap initieert, oftewel een actieve deelname heeft aan de maatschappij.

Kortom, redenen genoeg te gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het creëren van een zo hoog mogelijke mate van duurzame inzetbaarheid. Uit de dagelijkse praktijk bleek regelmatig de meerwaarde van rouwbegeleiding door een professional die getraind en gespecialiseerd in het werken met psychosociale problematiek die het dagelijks functioneren beïnvloedt of zelfs onmogelijk maakt.

Auteur: Joyce Neijenhuis