De Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld (LSTZG) staat synoniem voor Moed. Moed wordt als visie gekoppeld aan het lieveheersbeestje en aan de doelstellingen en activiteiten van de LSTZG. Moed stimuleert en ondersteunt initiatieven voor verbetering van de woon-, werk- en leefomgeving en streeft naar een samenleving waarin iedereen zich bewust is van de oorzaken en gevolgen van pesten en geweld. Moed is nodig om je eigen leefomgeving te verbeteren.

De LSTZG wordt aangestuurd door een directie en een algemeen bestuur. De stichting heeft een landelijk bereik, ontvangt veel erkenning, wordt door vele lagen uit de bevolking gedragen en heeft een herkenbaar beeldmerk, het lieveheersbeestje.

Sinds de oprichting heeft de stichting met uiteenlopende initiatieven mede geïnvesteerd om pestgedrag, agressie en geweld meer bespreekbaar te maken en tegen te gaan. Dit o.a. met succesvolle bewustwording en voorlichtingsprojecten op basis en middelbare scholen. Maar ook acties in woonwijken en buurten, het begeleiden van activiteiten voor sportverenigingen en het bewust lanceren van een ondersteunend symbool, het lieveheersbeestje.