Europees thema voor het jaar 2012 is ‘Active Ageing and Solidarity between Generations’. In dat jaar staan alle Europese landen erbij stil dat Europeanen langer leven en gezond (willen) blijven. Ook wordt nagedacht over de mogelijkheden die dit Europees jaar en dit thema biedt. In Nederland zijn diverse organisaties, waaronder ZonMw, bezig met het opzetten van activiteiten op dit gebied.

Het jaar moet zorgen voor bewustwording van de ouder wordende mens, en van iedereen die met ouderen te maken heeft, zoals zorgverleners. Er zal, ook door onderzoekers, worden gezocht naar goede en werkzame manieren om met deze ontwikkeling om te gaan. Beleidsmakers zullen er over nadenken en doelen stellen voor de toekomst.

Blijven participeren
Werken, vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn belangrijk om isolement, eenzaamheid en armoede te voorkomen en zo lang mogelijk gezond te leven. Maar het woord ‘actief’ in ‘Active Ageing’ gaat ook over ouderen die moeten kunnen blijven participeren in sociale, culturele, spirituele, economische en maatschappelijke activiteiten. Daarbij moeten zij de regie van hun eigen leven in handen kunnen nemen en houden. Uitdaging voor politici en stakeholders hierbij is hen die mogelijkheid hiertoe te bieden. Bedoeling is dat daarvoor in 2012 een goede basis wordt gelegd. In Nederland worden door diverse partijen activiteiten of producten ontwikkeld.