Afschuw versus Loslaten Achterdocht versus Vertrouwen Bedreigingen versus Ontwikkeling Afhankelijk versus Vrijheid Bedenkingen versus Reflectie Afgunst versus Waardering Barsten versus Herstel Gemis versus Geluk Misverstanden versus Opluchting Futloos versus Drijfveer

advisering

Advisering

bemiddeling

Bemiddeling

coaching

Coaching

training

Training

  • PERSOONLIJKE EN ORGANISATIE ONTWIKKELING
  • OPTIMALISATIE
    REVITALISATIE
    RE-INTEGRATIE
    LOOPBAANORIËNTATIE

Gezonde en ongezonde stress

Posted in: Algemeen
  |  by:

Wat is stress?
Iedereen heeft wel eens last van stress. We maken het mee in het werk, voor examens, in het gezin en op vrijwel alle andere vlakken in ons leven. Eigenlijk is stress een mooi mechanisme: op het moment dat er een bedreiging plaatsvindt worden hormonen aangemaakt, die zorgen dat het lichaam klaar is voor een noodreactie. Zij verhogen de bloeddruk, versnellen de hartslag en activeren de spieren: het lichaam is klaar om te vluchten of te vechten. Een zekere hoeveelheid stress kan ook de prestaties en (werk)plezier verhogen. De meeste mensen kennen wel het prettige gevoel van een adrenaline kick waardoor je beter presteert: vlak voor een deadline schrijf je de beste stukken en op het kritieke moment in de wedstrijd speel je het best. Waarom levert stress op andere momenten dan problemen op?

Gezonde en ongezonde stress: wat zijn de oorzaken?
Gezonde stress betekent dat de stress of spanning die iemand heeft net die prettige kick geeft en men zich daarna weer kan ontspannen. Bij ongezonde stress is sprake van teveel, te weinig of onaangename spanning. Ongezonde stress is het gevolg van een verstoord evenwicht tussen de belasting door werk- en privé omstandigheden en wat je als persoon aan kunt. Bij stress denken mensen vaak aan een veeleisende baan, waarin (te)veel van iemand wordt gevraagd. Nederland heeft één van de hoogste producties ter wereld. Dat brengt voor veel mensen een hoge werkdruk met zich mee. Maar ook een baan waarin iemand te weinig uitdaging en verantwoordelijkheid heeft kan leiden tot ongezonde stress. Verschillende oorzaken voor stress op het werk zijn:

– De arbeidsinhoud: te hoog of te laag werktempo, eentonig werk, gevaarlijk werk, weinig mogelijkheden om zelf het werk in te delen;
– Arbeidsomstandigheden: reorganisatie, flexcontracten, werkonzekerheid, slechte werk- en rusttijden;
– Arbeidsverhoudingen: slecht leidinggeven, onvoldoende sociale ondersteuning, ongewenste intimiteiten, gebrek aan inspraak.

Binnen organisaties zijn er veel mensen die de hoge werkdruk en onduidelijkheid over werkzaamheden en toekomst binnen de eenheid zullen herkennen. Dit zal niet bij iedereen tot problemen leiden. Zolang het werk nog met plezier wordt uitgevoerd, zal dat niet snel tot stress klachten leiden. Daarnaast gaat de één laconieker om met dergelijke omstandigheden dan de ander.

Gevolgen van stress
Teveel voortdurende stress zorgt ervoor dat het lichaam niet kan herstellen en het blijft alert en geactiveerd. Het lichaam geeft dan voorrang aan het handhaven van die toestand boven allerlei andere lichaamsfuncties, zoals de spijsvertering en het immuunstysteem. Dit kan allerlei lichamelijke en psychische klachten veroorzaken, zoals hart- en vaatziekten, maag- en darmklachten, infectieziekten, hoofdpijn, slapeloosheid, verstoorde concentratie, gejaagdheid en verminderd geheugen.

Het aantal psychische klachten in relatie tot arbeid (stress, burnout, vermoeidheid, overspannenheid) is de laatste jaren toegenomen. Van de 7 miljoen mensen die in Nederland betaald werken, hebben er 1,7 miljoen regelmatig te maken met een hoge werkdruk. Dat is één op vier mensen met kans op overspannenheid of burnout. Werkstress is dus een veel voorkomend verschijnsel. Het komt voor in alle bedrijfstakken en in alle soorten beroepen.
Jaarlijks worden er ongeveer 30.000 mensen afgekeurd wegens stress of overspanning. Ongeveer 1/3 van de mensen in de WAO heeft last van psychische klachten, vaak als gevolg van stress op het werk. 10% van de Nederlandse beroepsbevolking heeft last van burnout verschijnselen. Zestig procent van de Nederlandse werknemers heeft met stress te maken. Dit is 15% meer dan elders in de EU.
Meestal zijn de medewerkers die zeer gemotiveerd zijn, grote inzet laten zien en hart voor hun werk hebben die last krijgen van stress en burnoutverschijnselen. Juist door hun gedrevenheid en verantwoordelijkheidsgevoel zullen zij bij de eerste kenmerken van stress toch door blijven gaan met de activiteiten (werk, vrijwilligerswerk, sociale verplichtingen) die de stress veroorzaken.

Bron: Universiteit Twente

0

De effecten van een rouwproces op het dagelijks functioneren.

Posted in: Algemeen
  |  by:

Rouwbegeleiding: de investering waard?
Welke overweging maak je als leidinggevende of als personeelsfunctionaris op het moment dat een van je mensen wordt geconfronteerd met een verlies? En wanneer de rouw zichtbaar invloed heeft op het functioneren van de werknemer? En wanneer de rouw gaat leiden dat een werknemer zich ziek meldt? Na ieder verlies gaat er op enig moment een rouwperiode van start. Ieder mens vervult meerdere rollen in zijn leven, van secretaris, die ook vader is en hockeycoach. Van een HR-manager, die ook buurvrouw is en reiziger. Na het verlies van een dierbare is er een onverwachte en vaak ook ongewenste extra invulling van die rollen, namelijk die van de rouwende secretaris, vader, buurvrouw, etc.

Rouw is een thema dat in veel gevallen lastig bespreekbaar blijkt. Wellicht niet zozeer het bespreken van het overlijden, maar wel de effecten die het overlijden c.q. het daaropvolgende rouwproces heeft op het dagelijks functioneren. Werkgever heeft vaak empathie voor de werknemer die geconfronteerd wordt met een groot verlies, maar de organisatie moet ook doordraaien. Collega’s zijn best bereid om even een stapje harder te lope,n maar dat moet ook niet te lang duren. Werknemer heeft vaak geen overzicht en wordt overvallen door het verdriet waardoor ziek melden soms de enige optie is. Rouw is een situatie die iedere werknemer in iedere branche ongeacht leeftijd, opleiding en functieniveau kan overkomen. Een thema dat grote impact heeft op de direct betrokkene, maar in veel gevallen ook op de indirect betrokkenen. Want op welke wijze benader je een collega wiens zoon is omgekomen bij een verkeersongeval.

Wanneer rouw invloed heeft op het functioneren, heeft de werkgever hier een verantwoordelijkheid te nemen. Vanuit bedrijfseconomische oogpunt, maar ook vanuit het oogpunt van goed en sociaal werkgeversschap. Een werknemer kan immers niet de knop van rouw uitzetten als het werk start en weer aanzetten na werktijd. De maatschappij verlangt steeds dat werkgever en werknemer samen verantwoordelijk zijn voor het verzuim. De maatschappij verlangt van de burger dat hij actief deelneemt aan de civil society. Een society waarin de terugtredende overheid steeds meer burgerschap initieert, oftewel een actieve deelname heeft aan de maatschappij.

Kortom, redenen genoeg te gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het creëren van een zo hoog mogelijke mate van duurzame inzetbaarheid. Uit de dagelijkse praktijk bleek regelmatig de meerwaarde van rouwbegeleiding door een professional die getraind en gespecialiseerd in het werken met psychosociale problematiek die het dagelijks functioneren beïnvloedt of zelfs onmogelijk maakt.

Auteur: Joyce Neijenhuis

0

Psychisch verzuim neemt toe; Kans op herstel binnen 2 maanden

Posted in: Algemeen
  |  by:

Als werknemers zich ziek melden, dan is dat steeds vaker omdat ze overspannen zijn, of erger: een burn-out hebben. Bijna 15 procent van alle werkenden zegt wel eens last te hebben van opbrandingsverschijnselen.

In 2011, blijkt uit onderzoek van het CBS, zei 14 procent van de Nederlandse werknemers (wel eens) burn-outverschijnselen te hebben. In 2007 was dat nog 11 procent. Niet zo vreemd dus dat ook een toenemend aantal van hen overspannen raakt of een burn-out krijgt. Was in 2010 nog 17 procent van de verzuimdagen te wijten aan psychische problemen, vorig jaar was dat aandeel 20 procent, blijkt uit cijfers van het CBS en TNO. En tussen 2007 en 2010 was dat percentage overigens ook al gestegen. Daar komt bij dat het verzuim met psychische klachten langer duurt dan voorheen: gemiddeld 141 dagen in 2010 en 147 dagen in 2011. Bij 43 procent van de werknemers met psychische klachten, duurde het verzuim langer dan drie maanden.

Economisch tij tegen, minder ziekmeldingen
Wanneer het economisch tij tegenzit, zoals nu, dan melden werknemers zich minder gauw ziek. Met een verkoudheidje of milde rugpijn gaan ze tóch naar hun werk, met aspirientje achter de kiezen. Dat blijkt ook uit de verzuimcijfers, die worden lager. ‘De druk in bedrijven neemt toe’, zegt bedrijfsarts Rob Hoedeman van 365 (voorheen de Arbodienst). ‘Mensen maken zich zorgen over hun baan. Met een lichte griep gaan ze toch naar kantoor. Dat kan op zich best.’

Maar juist het ‘psychisch verzuim’ neemt toe en dit geldt met name voor hoger opgeleiden, zo bleek eind vorig jaar ook al uit cijfers van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

Zijn we steeds harder gaan werken en raken we daardoor vaker geestelijk uitgeput? Niet echt, zegt senior onderzoeker Irene Houtman van TNO. Zij onderzocht met een collega de werkdruk in Nederland, ook in vergelijking met andere Europese landen. Ze keken naar ‘snel moeten werken’ en ‘werken met strakke deadlines’. ‘Die groei in werkdruk is er wel geweest. Het tempo is omhooggegaan vanaf 1977 tot ongeveer de eeuwwisseling. Maar daarna is in Nederland de werkdruk min of meer gelijk gebleven. ‘We waren koploper in Europa, nu zijn we middenmoter. Dat komt omdat tot en met 2005 de werkdruk en het werktempo in de rest van Europa is blijven stijgen.’

Pas het laatste decennium stijgt ook het verzuim wegens psychische aandoeningen. Een deel van de toename kan komen door overdiagnostiek, suggereert psychiater Bram Querido. ‘Het taboe is eraf. Mensen zeggen eerder dan vroeger “ik heb een depressie” en stappen naar de dokter.’ Ook zullen sommige werknemers ‘burn-out’ inzetten in een arbeidsconflict, voegt hij toe. ‘Mensen melden zich ziek en zeggen “ik heb stress en kan niet werken”.’

Het nieuwe werken brengt risico’s met zich mee
Een werkgever is verantwoordelijk voor de gezondheid van zijn werknemer. Ook voor de psychosociale gezondheid. Maar werkgevers vinden het aanpakken van die psychosociale arbeidsrisico’s nogal lastig, bleek onder meer uit de Arbobalans 2011 van TNO, die eind februari verscheen. Het probleem ligt ‘gevoelig’, zegt 54 procent. Maar vaak zijn ze zich er onvoldoende bewust van (of vormt de cultuur van het bedrijf een obstakel).

Uit onderzoek blijkt dat de kans dat mensen met psychische klachten hun werk kunnen hervatten, het grootst is in de eerste twee maanden na de verzuimmelding. ‘Veel bedrijven hebben geen bedrijfsarts die snel ingeschakeld kan worden.’ Leidinggevenden dienen er bovendien rekening mee te houden dat het nieuwe werken, waarbij werknemers veel minder op één plek werken, risico’s voor burn-out en overspannenheid met zich meebrengt.

Bron: Intermediair

0

Ziek door een arbeidsconflict? Démedicaliseren!

Posted in: Algemeen
  |  by:

Als een werknemer overstuur de deur achter zich dichtslaat en zich vervolgens ziek meldt, is dat vast niet vanwege een opgelopen griepje. Wat kunt u doen om verzuim als gevolg van een conflict te voorkomen?

Arbeidsconflicten vormen een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim. Iemand kan ziek worden door stress als gevolg van een conflict, maar ziekmelden is ook een manier om (de confrontatie met) iemand of een situatie te ontwijken. Neemt u niet direct actie om de situatie op te lossen, dan wordt het probleem moeilijker oplosbaar en lopen de kosten op. Het gaat niet alleen om verzuimkosten, maar ook kosten door verloren tijd, werkstress, verminderde productie en slechte motivatie.

1) Verhelderende conflicten.
De inhoud van het werk, werkdruk, hiërarchische problemen, pesterijen. Het kan allemaal aanleiding zijn voor een conflict. Soms kunnen arbeidsconflicten nuttig zijn, omdat ze verhelderend werken of reële problemen aan de orde stellen. Door een arbeidsconflict kunnen (nog) onopgemerkte knelpunten zichtbaar worden.

2) Conflict werknemer – leidinggevende.
Ook tussen werknemer en leidinggevende kan verschil van mening ontstaan. Een werknemer gaat er vaak van uit dat zijn meerdere wel met conflicten kan omgaan. Kom er voor uit als u er wél moeite mee heeft. Deze open houding kan een ingang zijn tot een gesprek. Laat weten dat u zich ervan bewust bent dat u onderdeel bent van het conflict (dit is níet hetzelfde als schuld bekennen!). Als het omgaan met conflicten echt een obstakel voor u vormt, is het raadzaam een training* conflicthantering te volgen.

3) Tips om conflicten tijdig te signaleren.
– Zorg dat er iemand in het bedrijf is bij wie mensen aan de bel kunnen trekken (bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon*), zonder dat ze het gevoel hebben dat ze klikken of klagen.
– Stressverschijnselen kúnnen het gevolg zijn van een conflict. Let dus op klachten als hoofdpijn, maag-/darmklachten, nek- en rugklachten en/of ziekmelding(en) zonder duidelijke medische indicatie.
– Houd een werknemersenquête over werksfeer en onderlinge relaties.
– Houd jaarlijks een preventief gezondheidsonderzoek.
– Voer evaluatiegesprekken over persoonlijke ontwikkeling van werknemers.
– Houd functionerings- en beoordelingsgesprekken.

4) Ziekmelding vóór zijn.
Probeer te voorkomen dat een werknemer zich ‘ten onrechte’ ziek meldt, als het om een arbeidsconflict gaat. Kom snel(ler) tot een oplossing met onderstaande mogelijkheden.

a) Conflictverlof.
De werknemer kán wel werken, maar op dat moment niet op de betreffende werkplek. Behandel deze ‘situationele arbeidsongeschiktheid’ anders dan ‘gewoon’ ziekteverlof. U kunt de werknemer bijvoorbeeld een of twee dagen vrijaf geven om thuis af te koelen. Er is geen sprake van ‘ziekteverlof’, maar van ‘conflictverlof’.

b) Geen Arbo-arts, maar iemand die bemiddelt.
Houd de (arbo)arts uit de buurt. Hiermee voorkomt u ‘medicalisering’, waardoor aan het feitelijke probleem, het conflict, wordt voorbijgegaan. Werknemer en werkgever moeten zo snel mogelijk tot een gesprek komen. Schakel desnoods een neutrale bemiddelaar (mediator*) in.

c) Denkverlof na ontoelaatbaar gedrag.
Een werknemer die is aangesproken op ontoelaatbaar gedrag (treiteren, achterbaks gedrag, een greep uit de kas, e.d.) is op dat moment in conflict met zijn werkgever. Geef deze medewerker een dag ‘denkverlof’ en wees duidelijk over het doel. Hij krijgt dit verlof om na te denken over de keuze tussen terugkeren op de werkvloer én zich aan de geldende regels houden of vrijwillig ontslag nemen. Laat de werknemer de bedoeling herhalen, zodat duidelijk is dat hij het heeft begrepen. Kiest hij voor terugkeer op de werkvloer, dan laat u hem schriftelijk (aangetekend) weten welk gedrag tot ontslag zal leiden.

5) Gesprek over het conflict.
Als u vermoedt dat er een conflict is, organiseer dan zo snel mogelijk een verkennend gesprek, bij voorkeur met alle betrokken partijen.

Aandachtspunten voor dit gesprek:
– Zorg voor een vertrouwelijke sfeer: mensen kunnen problemen bij u melden.
– Vraag aan de betrokkenen of zij vinden dat er sprake is van een conflict. Het (h)erkennen van een probleem is de eerste stap naar de oplossing ervan.
– Maak duidelijk dat u het probleem graag wilt oplossen en inventariseer de geschilpunten, zonder er inhoudelijk op in te gaan.
– Blijf neutraal: een manager die in een conflict bemiddelt, streeft naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden. Er is dan geen verliezende partij.
– Vraag de betrokkenen of (en hoe) zij het conflict zelf zouden kunnen oplossen, of daarbij hulp* nodig hebben. Geef in het laatste geval uitleg over de hulp die kan worden geboden (kiezen voor geschikte interventie).
– Rond het gesprek af met een samenvatting van de afspraken en maak hier een notitie van, die u ook aan de betrokkenen geeft.

6) Bemiddeling.

a) Mediator.
Mediation is een vorm van conflictoplossing via bemiddeling door een onafhankelijke derde partij*. De vertrouwenspersoon van het bedrijf kan optreden als mediator. Voorwaarde is dat de persoon met de betrokken partijen over het algemeen goed overweg kan en zich volkomen onafhankelijk en professioneel opstelt. Een mediator wordt ingezet om te voorkomen dat een conflict uitloopt op een juridische kwestie.

b) Advocaat.
Bij bemiddeling door een advocaat is de kans op een win-win oplossing heel klein. Schakel alleen een advocaat in bij conflicten als één van de partijen hoe dan ook gelijk wil hebben en/of een juridische uitspraak wil. U kiest ook voor een advocaat als er sprake is van een strafbaar feit.

c) Als het gaat om ziekte: het UWV.
Bij een conflict over ziekte tussen u en uw werknemer kunt u ook het UWV inschakelen. Het UWV beschikt over genoeg mogelijkheden om een conflict boven tafel te krijgen en kan bepalen of er al dan niet sprake is van arbeidsongeschiktheid. U of uw werknemer kan hier bijvoorbeeld een ‘second opinion’ aanvragen.

7) Tips en trucs.
– Blijf alert op conflicten: vroegtijdig signalering is de allereerste stap.
– Zorg voor vertrouwen, blijf neutraal en wakker een conflict niet aan.
– Informeer ook informeel bij werknemers die niet bij het conflict betrokken zijn.
– Vergeet niet dat in elk bedrijf wel eens wrijving ontstaat. Meestal lost dat vanzelf weer op.
– Conflicterende partijen letterlijk van elkaar scheiden door overplaatsing kan een oplossing zijn. De overplaatsing mag dan geen positieverbetering zijn, anders werkt u ‘conflicten’ in de hand.
– Bevestig gemaakte afspraken altijd schriftelijk en aangetekend aan de medewerker(s) en doe een kopie in het personeelsdossier.
– Als u tot een disciplinaire maatregel komt, noem dan geen andere grond, dan de werkelijke grond. Doet u dat wel, dan kan de medewerker opheffing van de maatregel en schadevergoeding vorderen.
– Ontslag is de meest drastische interventie. Een van de partijen moet aanwijsbaar zeer laakbaar hebben gehandeld. Er moet een dringende reden zijn hem te ontslaan. De regels van het arbeidsrecht hierbij zijn zeer uitgebreid.

Verwijzing.
* Zie downloads Zorgaanbod Scansense:
– Infoblad Vertrouwenspersoon
– Infoblad Mediation
– Infoblad Re-integratie
– Infoblad Loopbaanoriëntatie
– Infoblad Training

Bron: Ilja Kraaier en Peggy Edeling

0

Heb jij moed?

Posted in: Algemeen
  |  by:

De Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld (LSTZG) staat synoniem voor Moed. Moed wordt als visie gekoppeld aan het lieveheersbeestje en aan de doelstellingen en activiteiten van de LSTZG. Moed stimuleert en ondersteunt initiatieven voor verbetering van de woon-, werk- en leefomgeving en streeft naar een samenleving waarin iedereen zich bewust is van de oorzaken en gevolgen van pesten en geweld. Moed is nodig om je eigen leefomgeving te verbeteren.

De LSTZG wordt aangestuurd door een directie en een algemeen bestuur. De stichting heeft een landelijk bereik, ontvangt veel erkenning, wordt door vele lagen uit de bevolking gedragen en heeft een herkenbaar beeldmerk, het lieveheersbeestje.

Sinds de oprichting heeft de stichting met uiteenlopende initiatieven mede geïnvesteerd om pestgedrag, agressie en geweld meer bespreekbaar te maken en tegen te gaan. Dit o.a. met succesvolle bewustwording en voorlichtingsprojecten op basis en middelbare scholen. Maar ook acties in woonwijken en buurten, het begeleiden van activiteiten voor sportverenigingen en het bewust lanceren van een ondersteunend symbool, het lieveheersbeestje.

0

Complimenteren doe je zo!

Posted in: Algemeen
  |  by:

Complimenteren gaat niet iedereen altijd even gemakkelijk af. Het belangrijkste is dat je ervoor zorgt dat een compliment persoonlijk en oprecht is. Benut de volgende Suc6 tips, dan kan het eigenlijk niet mis gaan!

1. Praat, schrijf of sms altijd in de ‘ik vorm’. Daarmee geef je aan dat het een persoonlijk compliment van jou aan de ander is. Voorbeeld: “Ik wil je graag even laten weten dat ik het heel bijzonder vind hoe jij …”.
2. Complimenteer iemand persoonlijk. Een algemeen compliment aan een groep is goed bedoeld, maar komt bij niemand persoonlijk aan.
3. Maak datgene wat je zo bijzonder vindt concreet. Dus niet “omdat je zo’n goede vriend/in bent”, maar leg uit wat het is dat deze persoon tot een goede vriend/in maakt. Voorbeeld: “Ik vind het geweldig dat je altijd voor me klaarstaat als ik je nodig heb. Dat is voor mij echte vriendschap”!
4. Doe het op een manier die bij jou past. Vind je het bijvoorbeeld moeilijk om het te zeggen; schrijf het dan op.
5. Doe het op een manier die bij de ander past. Vind iemand het leuk om in de belangstelling te staan; geeft het compliment dan waar anderen bij zijn. Heeft iemand daar juist een hekel aan; doe het dan onder vier ogen.
6. Overdrijf niet, want dan komt het onnatuurlijk over en kan het zelfs tegen je werken! En dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Succes!

Jaarlijks is 1 maart de Nationale complimentendag.

0

Herfstdepressie en winterblues: Scansense werpt licht op dilemma’s

Posted in: Algemeen
  |  by:

Vroeger was er in tijden dat de R in de maand zat minder vitaminerijk voedsel te verkrijgen, daardoor raakten de mensen tijdens de winter langzaamaan lichamelijk in een dip. Dat vitaminegebrek hoef je nu niet meer te hebben, maar de gedachte lijkt nog wel steeds te bestaan.

De maanden met een R er in, zijn de maanden dat de mensen minder buiten zijn, minder frisse lucht, meer in huis zitten waar de luchtkwaliteit vaak zeer slecht is. Mede door minder direct zonlicht, is de weerstand van veel mensen aanzienlijk minder dan in de rest van het jaar.

Zodra de R in de maand is, de eerste blaadjes gaan vallen en het buiten eerder donker is, voelen veel mensen de bui al hangen: de herfstdepressie en de winterblues zijn in aantocht. Vluchten naar de zon is gelukkig niet de enige oplossing. Accepteren, afleiding zoeken en alvast vooruit kijken helpen net zo goed.

Servicedienst
Of het nu gaat om de deskundigheid, de oprechte aandacht of de extra service die cliënten ervaren, de klanttevredenheid staat bij Scansense hoog ik het vaandel. Gestimuleerd door de vele positieve reacties zoekt Scansense voortdurend naar onderscheidende vormen van dienstverlening, die naadloos aansluiten op behoeften van de klant.

Cliënten van Scansense kunnen tijdens hun consult kosteloos gebruik maken van professionele lichttherapie: De goLITE BLU-energielamp van Philips is een apparaat voor lichtenergie waarmee uw energieniveau op natuurlijke wijze te optimaliseren is, hetgeen klinisch bewezen is. Geef uw stemming en energieniveau een opkikker, terwijl uw consult normaal doorgang vindt.
Informeer bij Scansense naar deze servicedienst.

0

Omgaan met ongemotiveerd personeel

Posted in: Algemeen
  |  by:

Ongemotiveerd personeel: iedere ondernemer heeft er mee te maken. 80% van de energie van ondernemers gaat zitten in 20% van de medewerkers. Misschien is het niet realistisch om van uw personeel de drive te verwachten die u zelf hebt, maar in ruil voor een salaris mag u op een goede inzet rekenen. Hoe gaat u om met ongemotiveerde medewerkers?
Vraag personeel van een gemiddeld bedrijf waarom ze niet gemotiveerd zijn voor het werk en de kans is groot dat ze verwijzen naar een gebrek aan waardering. Niet gezien en erkend worden, leidt onherroepelijk tot een gebrek aan motivatie. Een andere oorzaak is het gebrek aan informatie en communicatie. Als personeelsleden niet weten waar ze aan toe zijn, waar het heen gaat met het bedrijf of als ze niet betrokken worden bij belangrijke beslissingen, daalt hun inzet.

Acht adviezen om te dealen met ongemotiveerd personeel:

Wees duidelijk over uw verwachtingen
Wat verwacht u van uw personeel? Leg het vast. Doet u dat niet, dan voedt dat de onzekerheid. En onzekerheid vertaalt zich naar gebrek aan motivatie. Formuleer kwantitatieve én kwalitatieve doelstellingen. Hoewel de eerste makkelijker zijn te formuleren, is het slim ook duidelijk te maken wat u verstaat onder bedrijfswaarden als ‘servicegericht’ of ‘collegiaal’. Hoe duidelijker u bent over uw verwachtingen, hoe minder ruis er ontstaat.

Bied inzicht in de bedrijfsvoering
Ondernemers zijn soms wat terughoudend om openheid te geven over de financiële bedrijfsvoering. Toch is het dé manier om te verklaren waarom u doet wat u doet. Door inzichten te delen, maakt u medewerkers medeverantwoordelijk voor het resultaat. Hoe gezond is uw bedrijf? Wat is de verhouding tussen inkomsten en uitgaven? Wat kost het als een medewerker zich ziek meldt? Wat zijn de gevolgen voor het bedrijf als een order niet op tijd klaar is? Geef openheid van zaken en laat zien hoe uw personeel kan meewerken aan een goed bedrijfsresultaat.

Creëer een gezamenlijke bedrijfscultuur
Hoe gaan we om met elkaar en met onze klanten? U kunt omgangsvormen niet dwingend opleggen. Bespreek daarom samen met uw personeel hoe u met elkaar wilt samenwerken en welke waarden daarin belangrijk zijn. Als u gezamenlijk en in goed overleg spelregels opstelt, ontstaat een cultuur waarin medewerkers elkaar aanspreken op goed of afwijkend gedrag. Betrek uw personeel bij belangrijke bedrijfsbeslissingen als de aanschaf van machines, geef hen verantwoordelijkheid. Opereer niet vanuit een ivoren toren.

Geef zelf het goede voorbeeld
Als ondernemer hebt u een voorbeeldfunctie. Verwacht u van uw personeel dat er wordt overgewerkt om een order af te maken? Steek dan zelf ook even de handen uit de mouwen. En toon begrip als iemand vanwege een privé-verplichting een andere keer wat later binnenkomt. Vindt u onderling respect belangrijk? Roddel dan zelf ook niet over klanten. Geef het goede voorbeeld.

Ga tijdig het gesprek aan
Bespeurt u signalen die duiden op gebrek aan motivatie, wacht dan niet op het jaarlijkse functionerings- of beoordelingsgesprek maar ga tijdig het gesprek aan. Benoem concreet wat u signaleert. Verschuil u niet alleen achter rationele argumenten maar laat ook uw gevoel spreken. Leg de bal eens terug: wat zou uw medewerker ervan vinden als hij in uw schoenen zou staan?

Achterhaal de oorzaak
Loopt een personeelslid er de kantjes vanaf? Onderzoek de oorzaak. We zijn snel geneigd om motivatieproblemen te duiden als ‘niet willen’. Niet zelden hebben ze te maken ‘niet weten’ of ‘niet kunnen’. Pas als u de oorzaak kent, kunt u adequaat reageren. Onwil pakt u hard aan met sancties. Is er sprake van onkunde of onwetendheid, zoek dan samen met uw personeel naar oplossingen.

Neem afscheid als het moet
Komt u ondanks uw inspanningen niet op een lijn met een medewerker? Neem dan afscheid. Zie de (financiële) consequenties onder ogen. Blijft u maar doormodderen, dan is het risico aanwezig dat de betreffende medewerker anderen meesleept in zijn negativiteit. Dat is uiteindelijk veel desastreuzer.

Realiseer u dat de tijd die u besteedt aan medewerkers die problemen geven, ten koste gaat van collega’s die wel naar behoren presteren. Die laatste groep is altijd nog het grootst. Heb oog voor de groep die het goed doet. Laat van u horen als u tevreden bent. Waardeer inzet van medewerkers en spreek dat uit.

Bron: Syntens

0

Europees jaar van actief ouder worden en solidariteit

Posted in: Algemeen
  |  by:

Europees thema voor het jaar 2012 is ‘Active Ageing and Solidarity between Generations’. In dat jaar staan alle Europese landen erbij stil dat Europeanen langer leven en gezond (willen) blijven. Ook wordt nagedacht over de mogelijkheden die dit Europees jaar en dit thema biedt. In Nederland zijn diverse organisaties, waaronder ZonMw, bezig met het opzetten van activiteiten op dit gebied.

Het jaar moet zorgen voor bewustwording van de ouder wordende mens, en van iedereen die met ouderen te maken heeft, zoals zorgverleners. Er zal, ook door onderzoekers, worden gezocht naar goede en werkzame manieren om met deze ontwikkeling om te gaan. Beleidsmakers zullen er over nadenken en doelen stellen voor de toekomst.

Blijven participeren
Werken, vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn belangrijk om isolement, eenzaamheid en armoede te voorkomen en zo lang mogelijk gezond te leven. Maar het woord ‘actief’ in ‘Active Ageing’ gaat ook over ouderen die moeten kunnen blijven participeren in sociale, culturele, spirituele, economische en maatschappelijke activiteiten. Daarbij moeten zij de regie van hun eigen leven in handen kunnen nemen en houden. Uitdaging voor politici en stakeholders hierbij is hen die mogelijkheid hiertoe te bieden. Bedoeling is dat daarvoor in 2012 een goede basis wordt gelegd. In Nederland worden door diverse partijen activiteiten of producten ontwikkeld.

0

Binnenkort feest

Posted in: Algemeen
  |  by:

Met gepaste trots zal binnenkort de nieuwe website van Scansense online gaan. We houden je op de hoogte!

0
Page 4 of 4 1234