Afschuw versus Loslaten Achterdocht versus Vertrouwen Bedreigingen versus Ontwikkeling Afhankelijk versus Vrijheid Bedenkingen versus Reflectie Afgunst versus Waardering Barsten versus Herstel Gemis versus Geluk Misverstanden versus Opluchting Futloos versus Drijfveer

advisering

Advisering

bemiddeling

Bemiddeling

coaching

Coaching

training

Training

  • PERSOONLIJKE EN ORGANISATIE ONTWIKKELING
  • OPTIMALISATIE
    REVITALISATIE
    RE-INTEGRATIE
    LOOPBAANORIËNTATIE

Opleidingsbudget voor werknemers vaak onbenut

Posted in: Algemeen
  |  by:

Opleidingsbudget voor werknemers vaak onbenut

Het zoeken naar een goede opleiding kost veel tijd. Veel HR-professionals vinden dat werknemers zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen en meer vrijheid moeten krijgen in de besteding van hun eigen opleidingsbudget. Bijna veertig procent van het opleidingsbudget voor werknemers in Nederlandse organisaties wordt niet besteed door onbekendheid met de mogelijkheden.

Opleidingsbudget voor werknemers

0

Wat is er allemaal nog wél mogelijk als iemand dementie heeft?

Posted in: Algemeen
  |  by:

Wat is er allemaal nog wél mogelijk als iemand dementie heeft?

Daarop richt de landelijke campagne ‘Dementie, en dan?’ zich, die van 20 tot 29 september wordt gehouden. Dat is rondom de Wereld Alzheimer Dag (21 september).

De campagne laat zien dat zorg en wetenschap steeds meer te bieden hebben om het leven van mensen met dementie aangenamer en comfortabeler te maken en hun mantelzorgers te ondersteunen.

Ter gelegenheid van de campagneweek Dementie, en dan? is in september de uitgave ‘Dementie, een wereld op zich’ verschenen. Dit is het tweede deel in de Kennisreeks van AxionContinu.

Wilt u een gedrukt exemplaar ontvangen, stuur dan een mail met uw naam en adres naar: communicatie@axioncontinu.nl.

Sponsoring
In het kader van het maatschappelijk betrokken ondernemen is Scansense jaarlijks deelnemer van regionale Beursvloeren en sponsort Scansense aanverwante organisaties binnen het maatschappelijk werkveld, zoals:

0

Coaching is booming!

Posted in: Algemeen
  |  by:

Coaching is booming!

Het wordt steeds meer ‘normaal’ voor managers om zich te laten coachen. Opvallend is dat het vooral gaat over gedrags- en houdings elementen.

Onderzoek wijst uit dat managers hulp zoeken bij dilemma’s en thema’s zoals het eigen zelfbeeld (74%), effectief communiceren (72%), stijlen van leidinggeven (55%), omgaan met conflicten (64%), valkuilen herkennen (77%), balans vinden tussen werk en privé (40%) en grenzen leren stellen (48%). (Onderzoek van KPMG in samenwerking met de Erasmus Universiteit ‘Leiderschap & Coaching in tijden van crisis’, 2009)

Managers merken dat het bij hun medewerkers vaak vast zit op gedrag en houding: Geïrriteerd gedrag naar de klant, spanningen op de werkvloer, collegiale fricties, afstemmingsproblemen met andere units, stroeve omgang met bazen; allemaal zaken waaronder de prestaties te lijden hebben.

De kern is dat je mensen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid voor hun gedrag en op de effecten van hun houding en manier van communiceren. Dat is iets anders dan beschuldigen, de wacht aanzeggen, onder handen nemen, verwijten, meer gaan controleren of bekritiseren. Maar hoe dan wel? Het betreft lastige gespreks-situaties! Bepaalde coachingtechnieken verschaffen uitkomst.

Infoblad Coaching

Infoblad Digitense

Infoblad Business-coaching

0

Scansense werpt licht op dilemma’s en steunt de Q-music Kerstkado-actie

Posted in: Algemeen
  |  by:

Scansense wenst een ieder fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling toe!

De 366 meter hoge Gerbrandytoren in IJsselstein is het landelijke baken dat de thuisbasis van Scansense aangeeft en in deze periode weer voor de ‘Grootste Kerstboom ter Wereld’ doorgaat. Het licht dat de Kerstboom uitstraalt staat symbool voor de warmte van de zon en de zomer, die sommigen ‘s winters moeten ontberen. Dit wordt in de donkerste tijd van het jaar door velen als inspirerend gedachtegoed beschouwd. Scansense werpt licht op dilemma’s en steunt de Q-music Kerstkado-actie om Nederlanders die het niet zo breed hebben toch een fijne Kerst te bezorgen!

De Grootste Kerstboom ter Wereld
Q-Music Kerstkado-actie

0

Training Presentatievaardigheden voor Historische Kring IJsselstein en Yselvaert

Posted in: Algemeen
  |  by:

Training Presentatievaardigheden voor Historische Kring IJsselstein en Yselvaert

In het kader van het maatschappelijk betrokken ondernemen is Scansense jaarlijks deelnemer van regionale Beursvloeren en sponsort Scansense aanverwante organisaties binnen het maatschappelijk werkveld.
Doel van de Beursvloer is om matches tot stand te brengen die in de loop van het jaar omgezet worden in concrete resultaten. Resultaten die bijdragen aan een meer betrokken lokale samenleving. In alles kan gehandeld worden behalve in geld. De beursvloer is een evenement waarbij maatschappelijke behoeftes worden verhandeld met winst voor iedereen.

Training presentatievaardigheden
Wist u dat presenteren ook leuk kan zijn? En dat er in een training presentatievaardigheden veel gelachen kan worden? Veel mensen vinden het niet prettig om presentaties te geven en schuiven dit liever door naar anderen. Goed kunnen presenteren is echter een belangrijke vaardigheid voor professionals. En als je het eenmaal onder de knie hebt, wordt het steeds leuker.
In deze training leert u:
• contact te maken en houden met de toehoorders
• lichaamstaal en stem op een goede manier te gebruiken
• op een prettige manier met vragen van toehoorders om te gaan
• zich in te leven in de doelgroep en de inhoud van de presentatie daarop af te stemmen
• een presentatie op een goede manier te structureren
• een onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken in een presentatie
• wat wel en niet werkt in het gebruik van visuele middelen (PowerPoint)
• een persoonlijk actieplan op te stellen

Sponsoring
In het kader van het maatschappelijk betrokken ondernemen is Scansense jaarlijks deelnemer van regionale Beursvloeren en sponsort Scansense aanverwante organisaties binnen het maatschappelijk werkveld, zoals:

0

Opening wintersportseizoen; parallellen Scansense en Skiskills

Posted in: Algemeen
  |  by:

Opening wintersportseizoen; parallellen Scansense en Skiskills

Ook al zoveel zin in de wintersport? Kom dan naar de spectaculaire winteropening in SnowWorld Zoetermeer!

Op zondag 6 oktober zijn diverse wintersport gerelateerde bedrijven, zoals Skiskills, aanwezig met leuke acties, spetterende demo’s op de piste, testen van de nieuwste ski- en snowboardmaterialen, live entertainment, leuke acties, een kledingbeurs, een knallende après-ski party en nog veel meer. Kortom, er valt een hoop te beleven en alles is zo goed als gratis.

Jubileumacties Skiskills
Kom dan ook bij de stand van Skiskills langs en laat u informeren over het leeraanbod van Skiskills en de samenwerking met SnowWorld. Skiskills biedt interessante jubileumacties en aansprekende uitleg over het unieke trainingsconcept voor wintersporters die zichzelf en hun ski’s of snowboard de baas willen zijn.
U bent van harte uitgenodigd!

Overzicht deelnemers Winteropening

Datum: Zondag 6 oktober 2013
Locatie: SnowWorld
Adres: Buytenparklaan 30, 2717 AX Zoetermeer
Openingstijden: 08.00 – 24.00 uur
Stand Skiskills: 11.00 – 17.00 uur
Entree: Gratis


0

Psychische klachten belangrijkste oorzaak verzuim

Posted in: Algemeen
  |  by:

Psychische klachten belangrijkste oorzaak verzuim

In de leeftijdscategorie 25-45 jaar zijn psychische klachten de belangrijkste oorzaak van verzuim dat 3-4 maanden duurt.

Bij alle leeftijden is de verzuimduur als gevolg van psychische klachten toegenomen, van 147 dagen naar 154 dagen. Dat de psychische klachten bij de 25-40 jarigen de belangrijkste oorzaak is, komt omdat deze groep in het ‘spitsuur’ van hun leven zit, vaak jonge kinderen hebben en een druk gezin moeten combineren met een drukke baan en een druk sociaal leven. Dit in combinatie met de verhoogde druk op het werk als gevolg van de economische onzekerheid, leidt tot een verhoogd risico op psychisch verzuim. Ons advies aan werkgevers is om ervoor te zorgen dat bij uitval door psychische klachten er binnen 8 weken professionele begeleiding geregeld is, want uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de kans dat mensen weer aan het werk gaan daarna snel afneemt.
Bron: Analyse 365/ArboNed, gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers.

Aandacht voor psychische klachten

Hoewel menigeen het oplossen van het gevolg essentieel acht, voorziet Scansense met het aanpakken van de oorzaak in meer wezenlijke leerbehoeften. Omdat Scansense signalen doorgrondt die gewoonlijk niet boven water komen, leiden de aangereikte handvatten eerder en langer tot het gewenste resultaat. Zich beter gehoord voelen en daardoor effectiever gaan handelen is een win-win situatie die zichzelf terugbetaalt.

Voor een vrijblijvend advies over de meeste efficiënte aanpak in elke willekeurige situatie kunt u te allen tijde contact opnemen met Scansense.
De intake (quick scan) volgt zonder wachttijd óf desgewenst is tijdens een vrijblijvend oriënterend gesprek nog om te schakelen naar de intake, zodat snel te starten is.

0

Veel problemen hebben psychische achtergrond

Posted in: Algemeen
  |  by:

Mensen die met een probleem bij de huisarts komen krijgen meestal een behandeling die gericht is op het lichaam. Dat terwijl veel problemen een psychische achtergrond hebben. Daar wordt echter te weinig aandacht aan besteed, omdat de mensen die daar geschikt voor zijn – de eerstelijnspsychologen – in Nederland vooral in aparte kantoortjes zitten.’

‘Mensen met vage lichamelijke klachten worden vaak alleen ter geruststelling doorgestuurd naar de specialist. Met de hulp van een eerstelijnspsycholoog die oog heeft voor het psychische welzijn van een patiënt, kan al veel eerder zekerheid worden gegeven. Bovendien blijkt uit wereldwijd onderzoek dat investeringen in eerstelijnspsychologie een flinke besparing opleveren in de intensievere en langdurige tweedelijnspsychologie.’

Veel problemen hebben psychische achtergrond

0

Scansense en E-learning

Posted in: Algemeen
  |  by:

Scansense en E-learning

E-learning speelt een steeds grotere rol in de opleiding en permanente educatie van leergierigen.
Het is een nieuwe vorm van leren waarbij gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden die het internet biedt. Zowel qua leermiddelen als plaats en tijdstip van leren onderscheidt e-learning zich van het traditionele onderwijs.

Ontwikkelingen in afstandleren
Elektronische leeromgevingen zijn inmiddels een bekend fenomeen in het Nederlandse onderwijs.
Deze trend is bij universiteiten, HBO en MBO in de jaren negentig op gang gekomen. Ook het middelbaar onderwijs maakt er al volop gebruik van. Afstandleren bestaat al sinds de jaren vijftig in Amerika, Canada en Australië en werd aanvankelijk vooral toegepast in dunbevolkte gebieden waar grote afstanden overbrugd moesten worden om naar school te gaan.

In Nederland begon het NTI 65 jaar geleden met schriftelijke cursussen. Studenten kregen destijds per post leermateriaal opgestuurd en de feedback van docenten op opdrachten gebeurde schriftelijk.
Met de introductie van de computer en het internet thuis is e-learning in Nederland sinds de eeuwwisseling steeds bekender geraakt. In eerste instantie waren de verwachtingen die men van de effecten had hoog gespannen en was de aandacht vooral gericht op de techniek. Tegenwoordig zoekt men naar de optimale mix van traditioneel onderwijs en e-learning waarbij de student en de leervragen en leeractiviteiten centraal staan.
E-learning wordt beschouwd als middel, geen doel op zichzelf. De beschikbaarheid van computers en internet kan geen beletsel meer zijn voor een toename van e-learning. ICT-ontwikkelingen in Nederland zijn, vergeleken met andere landen in de wereld, ronduit vooruitstrevend.

Veranderingen in leren en onderwijs
Leren en nieuwe ervaringen opdoen is een continu proces. Het gebruik van het internet en mobiele diensten (Google Earth, Tom Tom, online bankzaken regelen en online winkelen) is voor de meeste mensen een normale zaak, maar we zijn ons nauwelijks bewust van het feit dat we daarin voortdurend nieuwe stappen zetten, dus aan e-learning doen. Er wordt in dit kader zelfs beweerd dat Google de meest gebruikte e-learning applicatie is.
Op peil houden van de eigen deskundigheid door continu leren is een vereiste voor een goede beroepsuitoefening. En waarom dus niet voor goede prestaties in de privé-sfeer? E-learning is hiervoor in de breedste zin uitermate geschikt!

Leerconcept Scansense

Facebook Scansense
Scansense wil met Facebook Scansense bijdragen aan de optimale beroepsuitoefening en de prestaties in de privé-sfeer. Scansense biedt een speciale Facebookpagina voor leergierigen. Op het prikbord van Scansense worden tips & tricks gepubliceerd die de ontwikkeling van personen of organisaties ten goede komen.Iedere fan die daar ‘Vind ik leuk’ aanklikt, ontvangt het nieuws
van dit unieke informatieplatform ter inspiratie op zijn overzicht. Facebook Scansense is de E-learning-variant op de persoonlijke consultancy van Scansense.

Alle facetten die het functioneren kunnen beïnvloeden komen in dit unieke leerconcept voor het voetlicht om bij te dragen aan de optimale welzijnsbeleving.

0

De nieuwste trend: managers die een coach nemen!

Posted in: Algemeen
  |  by:

Onderzoek – Manager zweert bij een coach.
Twee op de vijf managers maken gebruik van een personal coach, hetgeen ze goed vinden voor de mentale fitheid én goed voor de organisatie, aldus een MT-enquête. 93% van de managers die een coach voor een medewerker inhuurde ziet daarvan het resultaat terug op de werkvloer.

Positief effect
Veel managers huren voor zichzelf een coach in, maar het komt ook voor dat ze er een inschakelen ten behoeve van een medewerker. Twee op de vijf managers (42 procent) hebben dat wel eens gedaan. Onder leidinggevenden met een team van 20 medewerkers of meer, ligt dat percentage hoger: 68 procent. Van de managers die een medewerker naar een coach maanden, zag een meerderheid van 93 procent naderhand een positief effect op het functioneren van die medewerker.
Het blijven incidentele acties. Coaching-sessies voor hele afdelingen of een compleet bedrijf komen veel minder vaak voor, slechts 34 procent van de panelleden heeft wel eens een ‘organisatiebrede’ coachingsessie opgezet. Doorgaans kunnen ze het zelf wel af, managers vinden zichzelf namelijk hele goede coaches. 42 procent beantwoordt de vraag ‘vindt u zichzelf een goede coach voor uw medewerkers’ volmondig met ‘ja’, nog eens 53 procent twijfelt en houdt het op ‘enigszins’.

Op de keper beschouwd komt uit dit onderzoek naar voren dat managers een positief beeld hebben over coaching in het algemeen en personal coaches in het bijzonder. De voordelen van coaching zijn volgens hen ‘vergroting van het zelfbewustzijn’, ‘toename van werkplezier’ en ‘betere samenwerking’. De tweede (toename van werkplezier) wordt vaker door vrouwen genoemd dan door mannen (88 respectievelijk 72 procent). Slechts een minderheid van de ondervraagde managers bespeurt naast deze top drie een positief effect op de arbeidsproductiviteit, verzuimcijfers en het personeelsverloop.

Bron: Management Team

0
Page 3 of 4 1234