Afschuw versus Loslaten Achterdocht versus Vertrouwen Bedreigingen versus Ontwikkeling Afhankelijk versus Vrijheid Bedenkingen versus Reflectie Afgunst versus Waardering Barsten versus Herstel Gemis versus Geluk Misverstanden versus Opluchting Futloos versus Drijfveer

advisering

Advisering

bemiddeling

Bemiddeling

coaching

Coaching

training

Training

  • PERSOONLIJKE EN ORGANISATIE ONTWIKKELING
  • OPTIMALISATIE
    REVITALISATIE
    RE-INTEGRATIE
    LOOPBAANORIËNTATIE

Ziekteverzuim winkelpersoneel naar recordhoogte

Posted in: Algemeen
  |  by:

Ziekteverzuim winkelpersoneel naar recordhoogte

Het ziekteverzuim onder winkelpersoneel is in 2015 met meer dan 30 procent gestegen tot een gemiddelde van 5,9 procent. Werknemers hebben te maken met zware druk door wegblijvende klanten en een onzekere toekomst. Dat blijkt uit het landelijke onderzoek Verzuim Retail 2015 van arbodienstverlener Capability.

Het verzuim in de winkelsector ligt een stuk hoger dan het landelijke CBS-gemiddelde van 3,5 procent. “Veel mensen komen wel de winkels binnen om producten te bekijken, maar bestellen vervolgens via internet”, zegt Titus Kramer, directeur van Capability, dat bij ruim 8000 bedrijven de arbodienstverlening uitvoert. “Men kan de deal niet afmaken en dat geeft de verkoper steeds vaker een onbevredigd gevoel.”

Ook het ontbreken van een baangarantie en verveling zouden bijdragen aan een hoger verzuim: hoe minder klanten, hoe minder het personeel te doen heeft.

Hoofdkantoor

Opvallend zijn de grote verschillen tussen de hoofdkantoren van ketens en de winkels zelf. Op het hoofdkantoor ligt het ziekteverzuim gemiddeld op 3,1 procent, een stuk lager dan in de winkels.

Jeroen Schothorst, bestuursvoorzitter van de McGregor Fashion Group, herkent het grote verschil in verzuim. “Ook wij zien dat het verzuim in de filialen een stuk hoger ligt dan op het hoofdkantoor.” McGregor heeft 150 winkels in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Spanje.

Bron: NOS, 30 maart 2016.

0

Generatieverschillen dwingen tot nieuw werkgeverschap

Posted in: Algemeen
  |  by:

GENERATIEVERSCHILLEN DWINGEN TOT NIEUW WERKGEVERSCHAP

Als u opgroeiende kinderen hebt, zult u het volgende tafereel wellicht herkennen: u komt thuis en uw tienerdochter speelt geconcentreerd een spel op haar tablet. Terwijl op de televisie ook een tekenfilm is te zien. Als u de tv uitzet, kijkt ze boos op en zegt: ‘Hé, daar zat ik naar te kijken!’

Jongeren kunnen tegenwoordig zonder enige moeite meerdere ballen tegelijk in de lucht houden. Via verschillende kanalen nemen ze informatie tot zich en selecteren hetgeen bruikbaar voor ze is. Communiceren doen ze via mails, apps, Facebook of Instagram. Ik wil niet als een oude man klinken, maar in mijn eerste baantje gebruikte ik vooral een fax om berichten te versturen. Een apparaat dat je na enig zoeken misschien nog vindt in een stoffig hoekje van een kantoor.

Vier generaties op werkvloer
Thuis zijn deze generatieverschillen vaak eenvoudig op te lossen; op de werkvloer worden ze een steeds groter probleem. Door de aanwezigheid van vier generaties gaat de arbeidsvloer de komende jaren drastisch veranderen. En dat zal niet zonder slag of stoot gaan.

Meer werkstress
Onderzoek van salarisverwerker ADP toonde vorig jaar aan dat de helft (55 procent) van de Nederlandse werknemers vindt dat generatieproblemen voor meer werkstress zorgen. De voornaamste reden voor deze zogenoemde intergenerationele problemen is het verschil van inzicht over de aanpak van zaken. Daarnaast heerst de opvatting dat oudere werknemers langer doorwerken, waardoor onvoldoende ruimte overblijft voor nieuw talent. Ook hebben jongere en oudere werknemers andere opvattingen over de waarden binnen de organisatie en groepsverantwoordelijkheid.

Rol als vaderfiguur
In de laatste editie van ons corporate magazine Inzake waarschuwt Matthieu Weggeman, hoogleraar Organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, ook voor oplopende spanningen. Volgens hem is het tijd dat oude beleidsbepalers een stap terug doen, zodat nieuwe generaties de mogelijkheid krijgen om te excelleren en fouten te maken. Waarbij hij voor oudere werknemers een duidelijk rol als vaderfiguur ziet.

Nieuw werkgeverschap
Ik sluit me daar geheel bij aan. Gezien de (wereldwijde) ontwikkelingen op het gebied van demografie en technologie staan werkgevers voor een groot aantal uitdagingen. Zo worden ze onder meer geconfronteerd met een dreigend tekort aan gekwalificeerd personeel en een verlies aan kennis door de pensioengolf. Van bedrijven wordt dan ook verwacht dat ze een invulling geven aan nieuw werkgeverschap. De vraag is alleen hoe ze dat moeten doen.

Kennis over elkaars verschillen
Zoals zo vaak begint de oplossing met kennis. Kennis over de verschillen in waarden en behoeften tussen generaties draagt bij aan betere onderlinge samenwerking en aan een betere voorbereiding op de toekomst. Zonder kennis over elkaars verschillen én raakvlakken kunnen generaties niet goed samenwerken.

Generatie X tegenover Millennials
Zet bijvoorbeeld eens de Generatie X (geboren tussen 1955 en 1970) en de Millennials (1985 – 2000) naast elkaar. Als het om carrière gaat, zegt de eerste groep: ‘Carrière is belangrijk, werk harder! Voor een Millennial is ‘me-time’ vooral belangrijk. Hij of zij wil flexibel kunnen werken.
Als het om verantwoordelijkheid gaat: Millennials: ‘Ik ben klaar – geef mij de leiding over deze klus’. Generatie X: ‘Wie denk je wel wie je bent?’
Of voldoening: Generatie X: ‘We willen financiële stabiliteit’. Millennials: ‘We willen de wereld en onszelf positief veranderen’.

Aantrekkelijk als werkgever

Bewustwording
Dit begint bij het informeren over gedeelde waarden en verschillen tussen generaties. Wederzijds begrip kun je als werkgever stimuleren door een dialoog tussen vertegenwoordigers van alle generaties op te starten.

Leiderschap
Daarbij is het belangrijk dat leidinggevenden beschikken over de juiste instelling en vaardigheden om verouderde patronen in een cultuur aan te pakken. Zij moeten verschillende leiderschapsstijlen kunnen hanteren. Zo hebben Millennials behoefte aan een mentor die ze helpt en er persoonlijk voor ze is.

Coaching
Coachingsrelaties op de werkvloer zorgen voor extra dynamiek tussen generaties. Maak coaching laagdrempelig en stimuleer naast de traditionele coachrelaties (ervaren senior coacht junior) ook nieuwe vormen zoals reversed mentoring. Het idee hierachter is dat frisse, innovatieve ideeën van Millennials gekoppeld worden aan de slagkracht van de Pragmatische Generatie (1970 – 1985) en verbonden wordt met de invloed van Generatie X.

Opleiding
Millennials groeien op met andere leerstijlen dan ouderen en hebben een korte leercurve. Om te stimuleren dat generaties van elkaar leren is het belangrijk om bij het ontwikkelen van nieuwe (digitale) leermethoden erop te letten dat er ook aandacht blijft voor het uitwisselen van persoonlijke ervaringen en emoties.

Personeelsmix
Een goede personeelsmix (diversiteit) kan bijdragen aan een (duurzaam) concurrentievoordeel. Een kritische blik op de teamsamenstelling kan de samenwerking en innovatiekracht ten goede komen.

Bron:
Huub Dekkers, Director Sector Education & Smart Urban Regions at PwC Advisory, LinkedIn 18 maart 2016.
Deze blog kwam tot stand met medewerking van Constance Weurman, HR-specialist bij PwC. Zij heeft onderzoek gedaan naar generaties en de verschillen daartussen.

0

Herken pesten en check je werkstress; Doe de test.

Posted in: Algemeen
  |  by:

Hoe zorg je ervoor dat je gezond en met plezier naar je werk blijft gaan? Herken de signalen en check je werkstress.

1 op de 8 werknemers in Nederland heeft last van werkstress. Bijna 1 miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziekten. Signalen zoals slapeloosheid, aanhoudende hoofdpijn of oververmoeidheid worden vaak niet op tijd herkend. Maar het kunnen de druppels zijn die de emmer doen overlopen. Herken de signalen; bij jezelf of, als leidinggevende, bij je werknemer. Kaart ze op tijd aan, thuis of op de werkvloer. Zodat iedereen gezond en met plezier het werk kan blijven doen.

Deze campagne is een initiatief van Duurzame Inzetbaarheid (onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.

Reacties op deze pagina kunnen worden verwijderd indien ze commercieel, discriminerend,beledigend of repeterend van aard zijn.

http://www.herkenpesten.nl/

0

Door pesten 4 miljoen extra verzuimdagen

Posted in: Algemeen
  |  by:

Minister van SZW start vandaag een campagne tegen pesten op het werk.

Pesten op werk heeft grote impact op de mensen die het overkomt en zorgt naar schatting jaarlijks voor vier miljoen extra verzuimdagen. Dat betekent 900 miljoen euro aan loondoorbetaling voor werkgevers, zo berekende TNO. Onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW liet zien dat de helft van de leidinggevenden en veertig procent van de werknemers weleens heeft meegemaakt dat een collega werd gepest.

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/06/01/kwart-van-de-werknemers-ooit-gepest-asscher-start-campagne.html

0

Meeste uitval arbeidsmarkt door psychische kwaal

Posted in: Algemeen
  |  by:

Meeste uitval arbeidsmarkt door psychische kwaal

Dit jaar zijn voor het eerst meer mensen uitgevallen voor de arbeidsmarkt door stress en andere psychische kwalen dan door lichamelijke klachten. Ruim 415.000 mensen zijn momenteel arbeidsongeschikt vanwege een psychische aandoening of gedragsstoornis, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2000 lag het aandeel arbeidsongeschikten met een psychisch probleem nog rond de 30 procent.

Het lijkt wel of iedereen tegenwoordig een psychische stoornis heeft. Er wordt veel te veel gepsychologiseerd en gemedicaliseerd.
Jan Derksen, hoogleraar klinische psychologie
Vooral onder tieners en twintigers zijn de cijfers zorgwekkend: 85 procent van de ruim 72.000 arbeidsongeschikte jongeren onder de 25 jaar zit thuis vanwege stress, depressiviteit of een ontwikkelingsstoornis. En in de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar zijn er in vijf jaar tijd bijna dertigduizend arbeidsongeschikten met een psychische stoornis bijgekomen.

“Er zijn geen aanwijzingen dat deze trend zich keert. Integendeel”, meldt de Inspectie SZW in haar jaarverslag. De werkdruk neemt steeds verder toe. Vooral in het onderwijs, bij de overheid, in de zorg, transport en in de horeca is daar nog weinig aandacht voor bij de werkgevers, constateert de inspectiedienst van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

Bron: Touw 15 mei 2015

0

Ruim 2 miljard verzuimkosten als gevolg van Psychosociale Arbeidsbelasting

Posted in: Algemeen
  |  by:

Ruim 2 miljard verzuimkosten als gevolg van Psychosociale Arbeidsbelasting

TNO schat de totale kosten voor werkgevers in 2012 als gevolg van psychosociale arbeidsbelasting (zoals werkstress, agressie, pesten) op 2,2 miljard euro. Dit zijn slechts de loonkosten. Maatschappelijke kosten zoals die van ziektebehandeling, uitkeringen, etc. zijn hier niet bij opgeteld. Op de Factsheet Monitor Arbeid staan alle gevolgen van Psychosociale Arbeidsbelasting voor werkgevers en werknemers.

Factsheet Monitor Arbeid

0

Kwart zoekt geen psychische hulp vanwege schaamte

Posted in: Algemeen
  |  by:

Kwart zoekt geen psychische hulp vanwege schaamte

Een kwart van de Nederlanders zoekt geen hulp bij psychische klachten omdat ze zich schamen. De kwaliteit van de zorginstelling staat bovenaan bij de keuze voor een behandelaar. Ook de resultaten van de behandeling en de mening van andere patiënten spelen hierbij een belangrijke rol. Meer dan de helft van de ondervraagden vindt wachttijd, na kwaliteit, het belangrijkste criterium. Bij 44 procent van alle ondervraagden speelt ook de hoogte van de eigen bijdrage een rol.

Anderzijds geldt voor (bekende) Nederlanders, dat als je geen mental coach hebt, je niet meer bij de tijd bent. En de tarieven zijn, wat Scansense betreft, op z’n minst concurrerend te noemen. Daarbij speelt wachttijd geen rol en luidt het klantenpredikaat: “Scansense biedt meer en werkt beter”.

Kwart zoekt geen psychische hulp vanwege schaamte

0

Leven lang leren

Posted in: Algemeen
  |  by:

Leven lang leren

Om mee te draaien in onze kenniseconomie moet men goed zijn opgeleid én kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen.
De Onderwijsraad wil het leren in alle levensfasen stimuleren.

Leven lang leren

0

Vakbonden willen dat arbozorg verbetert

Posted in: Algemeen
  |  by:

Sociale partners oneens over toekomst bedrijfsarts

“Als we echt willen dat zieke werknemers goed begeleid worden, dan moet de overheid werkgevers meer achter de broek zitten”, aldus CNV-voorzitter Maurice Limmen. Dit in reactie op het SER-advies, dat betrekking heeft op de toekomstige rol van de bedrijfsarts. De vakbonden willen er met strengere regelgeving voor zorgen dat de arbozorg verbetert.

Sociale partners oneens toekomst bedrijfsarts

0

Plan van aanpak van minister tegen werkgerelateerde psychische klachten, de meest voorkomende beroepsziekte

Posted in: Algemeen
  |  by:

Plan van aanpak van minister tegen werkgerelateerde psychische klachten, de meest voorkomende beroepsziekte.

Eenderde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Dat schrijft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een Kamerbrief. Hij trekt volgend jaar een miljoen euro uit voor een plan van aanpak.

Werkstress wordt vaak veroorzaakt door een te hoge werkdruk, onzekerheid over het behouden van een baan of agressie en geweld op de werkvloer. Hoewel deze “psychosociale arbeidsbelasting” nu de meestvoorkomende beroepsziekte is, zijn de klachten nog onvoldoende bespreekbaar, vindt de minister.

Asscher neemt vier jaar om de situatie te verbeteren. De eerste twee jaar moeten vooral de hoge werkdruk, agressie, geweld en intimidatie worden aangepakt. Daarna staan discriminatie en pesten op de werkvloer centraal. De Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) besteedt bij controles extra aandacht aan het voorkomen van uitval door psychische klachten.

Vorig jaar gaven 2,1 miljoen werknemers aan regelmatig onder hoge tijdsdruk te werken. Zo’n 1,1 miljoen werknemers hebben te maken gehad met ongewenst gedrag van collega’s. Honderdduizend werknemers gaven aan systematisch te worden gepest. In het onderwijs en bij financiële instellingen zou de helft van het ziekteverzuim door een te hoge werkdruk worden veroorzaakt.

Bron: NRC 21 december 2013

0
Page 2 of 4 1234